Welke zorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering bepaalt de overheid. Dit is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. Het verschil zit in de keuze van zorgaanbieders en de hoogte van de vergoedingen. Stel, u wilt naar een goed ziekenhuis én alles vergoed krijgen. Waar moet u dan op letten?

Contract met IZA: ja of nee?

Kiest u voor een zorgaanbieder met wie IZA een contract heeft? Dan krijgt u goede kwaliteit zorg en worden de kosten volledig vergoed. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan is de hoogte van uw vergoeding afhankelijk van uw basisverzekering:

  • IZA GezondSamenPolis Natura: maximaal 50% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerde tarief.
  • IZA GezondSamenPolis Restitutie: 100% vergoeding van het marktconform tarief.

U betaalt soms wel eigen risico en/of een eigen bijdrage. Weet u niet meer welke basisverzekering u hebt? Bekijk uw polis in Mijn IZA.

Hoe weet u of uw zorgaanbieder een contract heeft met IZA?

1. Ga naar Vergelijk en Kies.
2. Zoek op zorg die u nodig hebt of de naam van uw zorgaanbieder.
3. Contract met IZA? U krijgt 100% vergoeding. Geen contract? Dan hangt de hoogte van uw vergoeding af van welke basisverzekering u hebt.

Vergelijk en Kies