Wat vindt u belangrijk als u gebruikmaakt van zorg? Waarschijnlijk wilt u de beste zorg, de laagste prijs en gaat u het liefst naar een zorgaanbieder die u zelf kiest. Daarom richt IZA zich op precies die drie punten bij het maken van afspraken met zorgaanbieders.
IZA behoort tot de Coöperatie VGZ. Jaarlijks gaat de coöperatie in gesprek met zorgaanbieders over de inkoop van zorg. Afspraken worden gemaakt over wie de zorg het beste kan leveren. Is dat de huisarts? Of is het noodzakelijk dat deze zorg juist door het ziekenhuis wordt geleverd?

Betere zorg die minder kost

Coöperatie VGZ is samen met zorgaanbieders actief op zoek naar manieren om de zorg te verbeteren. Vernieuwende ideeën zorgen vaak voor slimmere zorg die beter is voor de patiënt en die ook nog eens minder kost. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat u altijd kunt rekenen op goede zorg, zo dicht mogelijk in de buurt.

Meningsverschil

Door met voldoende zorgaanbieders een contract te sluiten, kunt u in heel Nederland terecht. Maar we willen niet dat u daarvoor te veel betaalt. Soms verschillen we hierover van mening met ziekenhuizen of andere zorgaanbieders. Toch zijn we er ook in 2017 weer met alle ziekenhuizen uitgekomen. Met een aantal ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en ggz instellingen hebben we zelfs meerjarige contracten afgesloten.

Lange termijn

Als u in één keer goed geholpen wordt, is dat voor u als patiënt natuurlijk het beste en voorkomt het onnodige extra kosten. Dat laatste helpt de verzekeraar om de premies ook op de lange termijn betaalbaar te houden. De coöperatie maakt scherpe afspraken met zorgaanbieders over de zorg, samenwerking, kwaliteit en service. Bijvoorbeeld over hoe snel u een behandeling kunt krijgen en wat een behandeling kost. Al deze afspraken worden contractueel vastgelegd.

Zorginkoop IZA website.jpg