Maakt u gebruik van langdurige zorg (Wlz)? En verblijft u in een instelling waar u ook wordt behandeld? Controleer of u de aanvullende tandverzekering kunt opzeggen.
Dubbel verzekerd?