Ambtenaren blijken zich iets vaker ziek te melden dan niet-ambtenaren, maar ze zijn wel minder lang ziek. Dat blijkt uit onderzoek dat I&O Research uitvoerde in opdracht van Binnenlands Bestuur en IZA. Ambtenaren die zich ziek hebben gemeld, waren gemiddeld 19 dagen afwezig. Onder andere beroepsgroepen was dat 22 dagen. 

Griep of verkoudheid voornaamste reden

Naar verhouding hebben zich in de afgelopen 12 maanden iets meer ambtenaren ziek gemeld dan werkenden in andere beroepsgroepen: respectievelijk 51 en 46 procent. De voornaamste oorzaak voor het ziekmelden is griep of verkoudheid. Het is dan ook geen verrassing dat verreweg de meeste ziekmeldingen in de winterperiode (41 procent) worden gedaan.

Ziek door hoge werkdruk

Maar het koude weer is niet de enige reden dat ambtenaren zich ziekmelden. Voor één op de vijf medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen was het ziekteverzuim ook (deels) werkgerelateerd. En dan voornamelijk door werkdruk. Conflicten of werkinhoudelijke aspecten worden minder vaak genoemd als ziekmaker.

Lange werkweken

Ambtenaren blijken ook iets meer over te werken dan medewerkers uit andere beroepsgroepen. Ruim twee op de drie ambtenaren maken wel eens overuren; de meesten gemiddeld 1 tot 3 uur per week. Van de niet-ambtenaren maakt 62 procent wel eens een langere werkweek.

Inspannen en ontspannen

Gelukkig is er ook nog tijd voor ontspanning. En dat doen zowel ambtenaren als niet-ambtenaren het liefst door films, series of andere tv-programma’s te kijken. Ook wandelen, slapen, lezen en sporten zijn veel genoemde manieren om te relaxen. Opvallend is dat ambtenaren ter ontspanning veel meer sporten (56 procent tegen 40 procent) en minder gamen (8 om 12 procent) dan niet ambtenaren.

Conclusie

Voelt u zich niet fit? En heeft dit te maken met uw werk? Ga dan vooral het gesprek aan met uw leidinggevende. Dit is een belangrijke eerste stap naar herstel. Maar zorg ook voor voldoende ontspanning. Voorkomen van ziekte is altijd beter dan genezen.

Verantwoording:

Het onderzoek van I&O Research vond online plaats tussen 3 en 13 november 2016. 2.534 ambtenaren van gemeenten, provincies, waterschappen, het rijk of uitvoeringsorganisaties deden mee aan het onderzoek. Daarnaast vulden 2.476 werkenden uit andere beroepsgroepen de vragenlijst in.