Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over IZA? Op deze pagina vindt u per rubriek een overzicht van de veelgestelde vragen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

VNG, IPO en UvW

Een aanbesteding is een procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren. Hij vraagt verschillende organisaties om een offerte in te dienen voor deze opdracht. In ons geval ging dat om een offerte voor een nieuwe collectieve zorgverzekering. De opdrachtgevers zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW).

De inschrijving sluit op een vooraf bepaalde datum. Dan selecteert de opdrachtgever één of meerdere organisaties die de opdracht krijgen. Het verlenen van die opdracht heet ‘gunning’.

Een aanbesteding heeft twee doelen:

  • de concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) stimuleren

  • alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans geven

Vooral overheidsinstanties passen aanbesteding toe. Daarvoor zijn twee redenen:

  • overheidsinstanties hebben vaak grote opdrachten


  • overheidsinstanties moeten hun uitgaven publiek verantwoorden. Met een heldere aanbestedingsprocedure maken ze aannemelijk dat ze de opdracht op de juiste manier verstrekken en niet een te hoge prijs betalen.

De procedure voor een aanbesteding is vastgelegd in (Europese) wet- en regelgeving.

Het huidige contract tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en IZA voor een collectieve zorgverzekering liep af per 1 januari 2017. Er is een nieuw collectief contract. VNG, IPO en UvW hebben gezamenlijk een aanbesteding uitgezet. Maar elke partij kiest zelf met welke zorgverzekeraars zij straks een nieuw contract sluiten.

IZA biedt een collectieve zorgverzekering aan in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) of de Unie van Waterschappen (UvW):

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Hieronder vallen alle Nederlandse gemeenten (met uitzondering van de gemeenten Amsterdam en Den Haag), de gewesten die lid zijn van de VNG, openbare lichamen en andere rechtspersonen die een aansluitingsovereenkomst hebben gesloten met het College voor Arbeidszaken van de VNG of anderszins de gemeentelijke rechtspositie (CAR-UWO) volgen.

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Hieronder vallen alle Nederlandse provincies, organisaties die de provinciale rechtspositie volgen, voor zover die organisaties gebruik willen maken van de overeenkomst.

Unie van waterschappen (UvW)

Hieronder vallen alle waterschappen en organisaties die de SAW volgen indien en voor zover zij gebruik willen maken van dit collectieve contract.

In augustus 2016 werd bekend dat IZA de aanbesteding gegund heeft gekregen. Dit betekent dat VNG, IPO en UvW IZA definitief hebben geselecteerd voor het grootste collectieve zorgcontract van Nederland. Hierdoor kunt u dus ook de komende jaren bij IZA goed verzekerd blijven.

Het collectieve zorgcontract met VNG loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Daarna kan het nog met één jaar worden verlengd, dus tot en met 31 december 2020. De collectieve zorgcontracten met IPO en UvW lopen beide van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.

Ja, dat kan. Wilt u bij IZA blijven? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan in november van ons uw nieuwe polis met daarbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Nee, er verandert verder niets. U kunt gewoon bij IZA verzekerd blijven. En u houdt dezelfde ruime vergoedingen en goede dienstverlening die u gewend bent.

Werkgeversbijdrage

VNG heeft de werkgeversbijdrage opnieuw gekoppeld aan het collectieve contract. Dit betekent dat u hier nog steeds recht op heeft als u een zorgverzekering van IZA hebt met aanvullend pakket 3 of 4. Bij IPO en UvW is de werkgeversbijdrage niet gekoppeld aan het collectieve contract.

Premiebetaling

Ook de manier waarop u uw premie betaalt, blijft hetzelfde. Dit gebeurt in principe via uw salaris. Maar betalen via automatische incasso of acceptgiro is ook mogelijk.

Ja, er verandert niets voor u. U kunt, net als onder het huidige contract, bij IZA verzekerd blijven. U ontvangt dezelfde hoge collectiviteitskorting als uw werkende (ex-)collega’s. Daarnaast houdt u de keuze uit een restitutie- en een naturabasisverzekering. En kunt u uw huidige aanvullende pakketten gewoon behouden.

Ja, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen wij als huidige collectieve zorgverzekeraar naam en adresgegevens overdragen aan andere zorgverzekeraars. Doel van het overdragen van gegevens is dat deze andere verzekeraars u ook een aanbod voor een collectieve verzekering kunnen doen. Dit is overigens een eis vanuit VNG-IPO-UvW, niet vanuit IZA. Voorwaarde is wel dat we onze verzekerden informeren dat we deze gegevens gaan overdragen. En dat we de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken (opt-out). Als u bezwaar maakt, dan verstrekken wij uw gegevens niet. Maakt u geen bezwaar? Dan geldt artikel 8 aanhef en onder f Wbp (gerechtvaardigd belang) als juridische grondslag.

Bent u werkzaam (geweest) voor een gemeente, provincie of waterschap en hebt u een zorgverzekering bij IZA? Dan verandert er voor u niets. U blijft ook in 2018 goed verzekerd bij IZA.