Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over IZA? Op deze pagina vindt u per rubriek een overzicht van de veelgestelde vragen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Factuurspecificatie premie

U betaalt premie voor uw zorgverzekering en aanvullende verzekering per maand, per kwartaal of misschien in een keer voor het hele jaar. De Factuurspecificatie premie laat u zien waaruit dit premiebedrag bestaat.

Betaalt u per automatische incasso? Dan hebt u ons kortgeleden waarschijnlijk een wijziging doorgegeven, die leidt tot een verandering van het premiebedrag. Op de Factuurspecificatie premie kunt u deze wijziging terugvinden.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe een Factuurspecificatie premie eruit kan zien. Bekijk een voorbeeld Factuurspecificatie.

In dit voorbeeld gaat het om een specificatie voor dhr. P. Pietersen. De specificatie heeft betrekking op de premiebetaling van de maand maart. Op de specificatie wordt een correctie doorgevoerd met terugwerkende kracht.

1. Dhr. Pietersen heeft een standaard zorgverzekering waarvoor hij € 90,22 per maand betaalt. Daarnaast heeft hij een beperkt aanvullende verzekering waarvoor hij € 13,26 betaalt. Deze specificatie heeft betrekking op de premie van maart 2012.
2. De situatie van dhr. Pietersen is gewijzigd. Hij heeft zijn aanvullende verzekering veranderd en zijn dochter J. Pietersen uit laten schrijven. Als gevolg daarvan heeft hij in de periode januari t/m februari € 27,14 en € 180,44 te veel premie aanbetaald. Deze bedragen worden afgetrokken van het verschuldigde premiebedrag voor maart.
3. Dhr. Pietersen had de premie voor zijn aanvullende verzekering in december 2011 nog niet betaald. Er staat dus nog een bedrag € 26,25 open. Dit bedrag wordt opgeteld bij het verschuldigde premiebedrag voor maart 2012.
4. Opgeteld en afgetrokken hoeft dhr. Pietersen in maart geen premie te betalen, maar krijgt hij € 77,85 terug.
5. Het rekeningnummer van dhr. Pietersen is niet bij ons bekend. We vragen hem om dit nummer aan ons door te geven, zodat we het bedrag kunnen terugbetalen.

1. U hebt een kind verzekerd dat afgelopen periode 18 jaar is geworden. Vanaf dat moment werd uw kind premieplichtig voor de standaard zorgverzekering en de aanvullende verzekering. U hebt ongeveer een maand voor zijn of haar verjaardag een brief met vooraankondiging ontvangen. Daarnaast hebt u een nieuw polisblad gekregen. U ontvangt geen Factuurspecificatie premie.
2. U hebt een kind meeverzekerd dat afgelopen periode 30 jaar is geworden. Vanaf dat moment bent u meer premie verschuldigd op de aanvullende verzekering. Dit staat in onze verzekeringsvoorwaarden. U hebt een nieuw polisblad ontvangen. U ontvangt geen Factuurspecificatie Premie.
3. Bij een premiebetaling in het verleden ging iets niet goed. Hierdoor staat er nog een premiebedrag open. Dit bedrag is opgeteld bij het premiebedrag voor deze periode. U vindt dit uitgewerkt op de Factuurspecificatie premie. Als u deze niet hebt ontvangen, is er iets fout gegaan bij het aanmaken en verzenden ervan. Onze excuses hiervoor.

Ik betaal per automatische incasso

De meeste van onze klanten betalen een maandbedrag per automatische incasso. Als u daar ook voor hebt gekozen, wordt er maandelijks steeds eenzelfde bedrag van uw rekening aan ons overgemaakt. U ontvangt in dat geval alleen een Factuurspecificatie Premie als uw situatie wijzigt én als dit gevolgen heeft voor de hoogte van uw premiebedrag.

Ik betaal per acceptgiro

U ontvangt een Factuurspecificatie Premie bij iedere acceptgiro voor premiebetaling. Ook als er geen wijzigingen in uw situatie zijn.