Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over IZA? Op deze pagina vindt u per rubriek een overzicht van de veelgestelde vragen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Voorkeursbeleid geneesmiddelen

Voor een aantal geneesmiddelen met precies dezelfde werkzame stof wordt alleen het geneesmiddel met de laagste kosten vergoed. Het voorkeursbeleid werkt ook in uw voordeel, want u betaalt geen eigen risico voor voorkeursgeneesmiddelen. Lees meer over het voorkeursbeleid.

​De kosten van medicijnen stijgen voortdurend. De Zorgverzekeringswet geeft zorgverzekeraars de taak en de mogelijkheid om de kosten van geneesmiddelen waar mogelijk in de hand te houden. Bij geneesmiddelen met precies dezelfde werkzame stof, is het toegestaan alleen de geneesmiddelen met de laagste kosten te vergoeden. Zorgverzekeraars kunnen dat in de verzekeringsvoorwaarden regelen. Het voorkeursbeleid helpt om de kostenstijgingen binnen het zorgstelsel beperkt te houden.

U hebt altijd recht op vergoeding van de werkzame stof die uw arts u voorschrijft. Een voorkeursgeneesmiddel wordt vergoed. Een niet-voorkeursgeneesmiddel komt alleen voor vergoeding in aanmerking als de arts het gebruik van het voorkeursgeneesmiddel medisch niet verantwoord vindt. In alle andere gevallen moet u de kosten van het niet-voorkeursgeneesmiddel zelf betalen. Lees meer over de vergoeding voor geneesmiddelen.

​Gebruikt u een geneesmiddel dat onderdeel is van het voorkeursbeleid? Dan kan het zijn dat u bij de apotheek het medicijn van een ander merk of in andere verpakking krijgt dan u gewend was. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, kunt u zonder problemen overstappen op voorkeursgeneesmiddelen.

​Ja, de voorkeursgeneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof als de geneesmiddelen die u tot nog toe gebruikt hebt. Mogelijk zitten er andere zogenaamde hulpstoffen in. Dit zijn extra toevoegingen die nodig zijn om een tablet te maken. Deze hulpstoffen hebben geen effect op de werkzaamheid van de tabletten. Verder worden deze geneesmiddelen voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt streng gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn dus zonder meer veilig te gebruiken en van goede kwaliteit.

Kunt u vanwege een medische noodzaak niet met het voorkeursgeneesmiddel worden behandeld? Dan vergoeden wij de andere variant. Er is pas sprake van medische noodzaak als het voor u medisch onverantwoord is om het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken. De beoordeling of er sprake is van medische noodzaak wordt niet alleen door uw (huis)arts bepaald. We leggen de verantwoordelijkheid voor het vaststellen of er werkelijk sprake is van medische noodzaak ook neer bij uw apotheker. U betaalt in dit geval wel eigen risico.

​Het kan zijn dat u bij de apotheek het medicijn van een ander merk of in een andere verpakking krijgt dan u gewend was. U kunt de oude en de nieuwe verpakking vergelijken door te bekijken of op beide verpakkingen dezelfde werkzame stof staat. Is dat het geval? Dan hebt u het goede geneesmiddel meegekregen. Is dit niet hetzelfde, neemt u dan contact op met uw apotheker of huisarts.

Ja, wij hebben met deze zorgaanbieders de afspraak gemaakt dat zij de naam van de werkzame stof die u nodig hebt op het recept schrijven. De apotheker kan u dan het voorkeursgeneesmiddel geven.

Voorkeursgeneesmiddelen komen niet ten laste van uw verplicht en vrijwillig eigen risico. Alleen de kosten die de apotheek in rekening brengt om het middel te leveren (terhandstellingskosten) vallen wel onder het eigen risico. Niet-voorkeursgeneesmiddelen en de bijbehorende terhandstellingskosten komen wel ten laste van uw verplicht en vrijwillig eigen risico.​

Uw apotheker of apotheekhoudend huisarts is verplicht een voorkeursgeneesmiddel aan u mee te geven als u daarom vraagt. Zij moeten aan u leveren wat in overeenstemming is met de verzekeringsvoorwaarden. Soms kan het voorkomen dat een apotheker aangeeft dat u het geneesmiddel zelf moet betalen en geeft u bijvoorbeeld een nota mee. Dit is niet de bedoeling. U kunt in dat geval contact met ons opnemen. Wij zullen vervolgens uw apotheker of apotheekhoudend huisarts hierop aanspreken.

​Als er een nieuw voorkeursmiddel is bepaald, kan het zijn dat het voorkeursgeneesmiddel even niet (voldoende) leverbaar is. In dat geval mag de apotheker u het geneesmiddel meegeven dat daarvoor het voorkeursgeneesmiddel was. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in een zo'n situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is.

Als de fabrikant aangeeft dat het voorkeursgeneesmiddel korte tijd niet leverbaar is, dan gaan wij ervan uit dat er voldoende voorraad is om die korte periode te overbruggen. Mogelijk levert de apotheek tijdelijk een ander merkloos geneesmiddel af. Het nadeel hiervan is dat dit geneesmiddel dan wel meetelt voor uw eigen risico. ​