Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over IZA? Op deze pagina vindt u per rubriek een overzicht van de veelgestelde vragen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Vergoedingen

Op de pagina fysiotherapie vindt u de vergoeding per pakket.

Bekijk hiervoor delijst met chronische aandoeningen.

Kunt u niet op korte termijn bij MST terecht? Neem dan, voordat u naar een ander ziekenhuis gaat, contact op met onze zorgadviseurs. Dan kunnen zij u helpen met het vinden van een ander ziekenhuis. En kunt u direct uw eventuele extra reiskosten vergoed krijgen.

Ja, dat kan. U krijgt een vergoeding als u:

 • Valt binnen 1 van de 4 doelgroepen die hierboven genoemd staan
 • De Free Style Libre na 27 november 2017 heeft gekocht

Net zoals andere verzekeraars zijn wij op dit moment bezig om contracten af te sluiten. We gaan ervanuit dat dit de komende maanden lukt. Vanaf dat moment hoeft u de kosten niet meer voor te schieten. En u hoeft geen machtiging meer aan te vragen. Wij houden u via deze webpagina op de hoogte.

Op de pagina brillen en lenzen vindt u de vergoeding per pakket.

De volledige uitleg haalt u uit onze verzekeringsvoorwaarden. Om het u eenvoudiger te maken kunt u ook het overzicht van onze vergoedingen online bekijken.

De vergoeding voor tandheelkunde vanaf 18 jaar en de vergoeding voor orthodontie vindt u op onze website. Daar ziet u uw vergoeding per pakket. De volledige vindt u in onze verzekeringsvoorwaarden.

De volgende middelen komen niet voor vergoeding in aanmerking:

 • a. schoonmaakmiddelen en geurmiddelen;
 • b. huidbeschermende middelen anders dan bij stomapatiënten;
 • c. kleding, met uitzondering van netbroekjes;
 • d. plaswekkers voor de behandeling van enuresis nocturna;
 • e. beschermende onderleggers, tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag.
 • f. Steriele urine-opvangzakken, tenzij er een medische indicatie is voor steriliteit.
 • g. blaasspoelvloeistoffen die acetylcysteïne en/of chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur bevatten.
  Dit geldt ook voor het middel PENTOCYST. De reden hiervoor is dat deze middelen niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk.

Het instellen van vaste tarieven en de functiegerichte aanspraak draagt er aan bij dat de zorgaanbieder u het best passend materiaal levert.
Concreet hebben we met de zorgaanbieders afgesproken dat zij:

 • de meest adequate en doelmatige afvoerende materialen leveren, rekening houdend met kwaliteit, prijs en klantervaring.
 • geen onnodige of onnodig dure producten leveren.
 • het leveren van een te grote voorraad aan afvoerende materialen bij de verzekerde vermijden (om o.a. verspilling te voorkomen).
 • niet ongevraagd afvoerende materialen toesturen.

Voor sommige vormen van zorg hebt u vooraf een schriftelijke toestemming van IZA nodig. Pas als de toestemming door IZA is afgegeven, kunt u de betreffende behandeling ondergaan. U leest meer op de pagina over machtigingen.

Dient u een nota in? Dan kan het zijn dat u een deel hiervan zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u kiest voor een zorgaanbieder zonder contract. Of omdat er een eigen bijdrage of eigen risico geldt voor uw zorg. We volgen bij het vergoeden van uw nota de volgende stappen:

 1. We kijken eerst of de zorg op uw nota volledig verzekerd is. Het eventuele niet verzekerde deel trekken we van uw nota af.

 2. Daarna kijken we naar uw zorgaanbieder. Heeft uw zorgaanbieder geen contract? Dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf.

 3. Voor sommige zorg geldt een vooraf vastgestelde eigen bijdrage. Dat bekijken we in deze stap.

 4. Vervolgens bekijken we of u nog een deel van uw verplicht eigen risico open hebt staan.

 5. Tot slot kijken we naar uw vrijwillig eigen risico.

U krijgt het bedrag vergoed dat na deze eigen betalingen overblijft.


Als u een behandeling nodig hebt waarvoor een machtiging vereist is, dan vraagt u IZA een machtiging af te geven. Uw behandelend arts helpt u hierbij en voorziet de machtigingsaanvraag ook van de noodzakelijke medische indicatie. Vervolgens stuurt u de machtigingsaanvraag naar IZA, die de aanvraag beoordeelt. Wanneer de machtiging is afgegeven, kunt u de desbetreffende behandeling ondergaan. Lees meer op de pagina machtigingen.

Uw visuele handicap moet dusdanig zijn, dat u niet in staat bent om met openbaar vervoer te reizen. Dit wordt onder meer bepaald door uw visus en door uw gezichtsveld. U hebt recht op zittend ziekenvervoer, als uw visus aan beide ogen kleiner is dan 0,1 of wanneer u een gezichtsveldbeperking hebt van minder dan 20 graden. Het kan ook voorkomen dat u een combinatie hebt van een slechte visus en een zeer ernstige gezichtsveldbeperking. In dat geval is een individuele beoordeling nodig, om uw recht op vervoer te kunnen beoordelen. Wilt u zittend ziekenvervoer aanvragen? Vul dan hetmachtigingsformulier zittend ziekenvervoer in.

Vanuit uw basisverzekering hebt u recht op een vergoeding op basis van Nederlandse marktconforme tarieven. Hebt u IZA Extra Zorg of IZA Classic Comfort? Dan wordt het eventuele verschil aangevuld tot een volledige vergoeding. Bekijk uw vergoeding voor zorg in het buitenland.

Hebt u een naturaverzekering en loopt uw behandeling volgend jaar door? Dan mag u uw lopende behandeling afmaken. We vergoeden dit nog maximaal één kalenderjaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en paramedische zorg (let op de maximale vergoedingen). Voor deze zorg betaalt u eigen risico.

Is er sprake van een behandeling voor een andere of nieuwe aandoening? En hebben we geen contract meer met de zorgaanbieder? Dan krijgt u de zorg voor deze nieuwe aandoening vergoed volgens de voorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg.

Wilt u meer weten over uw vergoeding?

Of hebt u een andere vraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.