Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over IZA? Op deze pagina vindt u per rubriek een overzicht van de veelgestelde vragen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Grensarbeiders

Woont u in België of Duitsland en werkt u in Nederland? Dan bent u verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent daarom ook volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) in Nederland verzekeringsplichtig. U moet dan binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan, in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Natuurlijk kan dat bij IZA.

Bereken uw premie of meld u aan via het aanvraagformulier

Naast de medisch zorg waarop u in Nederland recht hebt, kunt u ook medische zorg in uw woonland krijgen. Met een zogenaamd E 106-formulier kunt u zich inschrijven bij een verzekeraar in uw woonland. Het E 106-formulier ontvangt u automatisch wanneer u zich bij IZA hebt aangemeld voor de zorgverzekering. Woont u in België? Dan meldt u zich met het formulier bij de Mutualiteit – u betaalt een soort administratiekosten. Woont u in Duitsland? Dan meldt u zich met het formulier aan bij de Krankenkasse. Bij de Krankenkasse betaalt u hiervoor een soort administratiekosten.

Bent u bij IZA verzekerd? Dan hebt u zowel in Nederland als in uw woonland recht op medische zorg. De zorg waarvan u in uw woonland (België of Duitsland) gebruikmaakt, wordt vergoed op basis van de voorwaarden van de Nederlandse Zorgverzekeringwet en volgens marktconforme tarieven. Wanneer u zich met het E 106-formulier ook in uw woonland hebt geregistreerd, hebt u ook recht op zorg volgens het daar geldende wettelijke verzekerings(woonland)pakket. Informeer wel wat er wordt vergoed, want in België bijvoorbeeld wordt niet alles vergoed. U kunt daar eventueel wel een zogenaamde Hospitalisatieverzekering afsluiten. Meer informatie hierover kunt u inwinnen bij de Mutualiteit.

Bent u als grensarbeider in Nederland werkzaam? Dan bent u verzekerd volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) en hebt u recht op de zorg die in die wet is geregeld. In uw woonland (België of Duitsland) hebt u recht op de Bijzondere vergoedingsregeling.

Wanneer u in Nederland werkt, moet u zich in Nederland volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) verzekeren voor de basiszorg zoals de huisarts, ziekenhuisopname, specialistische zorg en medicijnen. Het staat u verder vrij om u bij te verzekeren. IZA heeft naast de basisverzekering ook aanvullende pakketten. De vergoedingen uit deze aanvullende pakketten van IZA gelden ook op zorg die u krijgt in uw woonland (België of  Duitsland). Dit geldt bijvoorbeeld voor de tandarts of fysiotherapeut.

Omdat u in Nederland werkt, moet u zich volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekeren. Dat kan bijvoorbeeld bij IZA. U betaalt hiervoor aan IZA een nominale premie. Wij bepalen elk jaar wat deze premie is. Uw werkgever houdt deze premie en eventueel de premies voor de aanvullende verzekeringen in op uw salaris en draagt die vervolgens af aan IZA. Verder betaalt u via uw salaris ook nog een inkomensafhankelijk wettelijk deel. De Nederlandse overheid stelt de hoogte hiervan jaarlijks vast. Wilt u weten wat dit inkomensafhankelijke deel is? En of u mogelijk recht hebt op zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Als u in Nederland verzekerd bent, hebt u te maken met een verplicht eigen risico. Dit risico wordt jaarlijks door de Nederlandse overheid vastgesteld. In 2018 bedraagt dit verplicht eigen risico € 385 per jaar (net als in 2017). U kunt daarnaast kiezen voor een vrijwillig eigen risico, dat door de Nederlandse zorgverzekeraar vastgesteld wordt. Het verplicht en vrijwillig eigen risico verrekenen we met de zorg uit de basisverzekering. Dit geldt dus niet op vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen.

Alleen wanneer medische kosten in uw woonland worden vergoed (via het E 106-formulier), worden deze niet verrekend met het Nederlands verplichte eigen risico. Als u de kosten rechtstreeks bij IZA declareert, verrekenen wij deze kosten wel met het eigen risico. Dit geldt ook voor medische kosten van de zorg die u in Nederland krijgt hiermee verrekend.

Meer over het eigen risico

Als uw gezinsleden niet in Nederland werken, zijn zij niet verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Ze zijn daarom niet verzekeringsplichtig in Nederland. Of uw gezinsleden volgens de regels die gelden in België of Duitsland met u meeverzekerd zijn, beoordeelt de Mutualiteit of Krankenkasse. U moet daar dan wel ingeschreven zijn met het E 106-formulier. Gezinsleden kunnen bij IZA wel een aanvullend pakket afsluiten.

Hebt u gezinsleden die 18 jaar of ouder zijn? Dan moet u voor hen een Zorgverzekeringswet-bijdrage betalen aan het CAK. U wordt hierover door het CAK geïnformeerd. Gezinsleden kunnen mogelijk ook in aanmerking komen voor de zorgtoeslag. Hierover kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Als Belgische grensarbeider bent u zogenaamde Belgische Taksen verschuldigd. Deze betaalt u over de aanvullende verzekeringen die u bij IZA afsluit. De Belgische Taksen worden, net als de premie voor uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen, door uw werkgever op uw salaris ingehouden.

Voor meer informatie over de Zorgverzekeringsweg (Zvw) kunt u terecht bij het CAK.