Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over IZA? Op deze pagina vindt u per rubriek een overzicht van de veelgestelde vragen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Algemeen

Dit hangt af van het contract dat met uw (oud)werkgever/organisatie is afgesloten. Op het polisblad voor het nieuwe jaar, dat u altijd in november ontvangt, staat uw korting.

Ja, iedereen kan een basisverzekering en/of aanvullende (tand)verzekering afsluiten bij IZA. U krijgt collectiviteitskorting op uw premie als u via uw werkgever verzekerd bent bij IZA.

Ja, u kunt ook alleen een aanvullend pakket bij IZA afsluiten. Wij raden u dit niet aan omdat u dan zorgnota's naar twee zorgverzekeraars moet sturen.

Op de pagina zittend ziekenvervoer vindt u de vergoeding per pakket.

Verschillende bedragen, moeilijke termen en heel veel informatie: de zorgkostenfactuur kan best ingewikkeld zijn. Genoeg reden om het u makkelijker te maken. We geven u graag uitleg.

Een zorgkostenfactuur ontvangt u als u geld van ons krijgt of u een bedrag aan ons moet betalen.

Heeft u zelf zorgkosten gedeclareerd? Dan ontvangt u binnen 10 werkdagen een zorgkostenfactuur.

Heeft de zorgverlener zorgkosten gedeclareerd? Dan krijgt u alleen bericht wanneer u iets moet betalen zoals bijvoorbeeld een eigen bijdrage of eigen risico. Het kan tot 90 dagen duren voordat u hiervoor een zorgkostenfactuur ontvangt (voorheen was dit 30 dagen). Op een zorgkostenfactuur kunnen meerdere declaraties worden vermeld.

In Mijn IZA en de IZA Zorg app is een bijgewerkt overzicht van de declaraties beschikbaar.

IZA is er voor medewerkers én werkgevers van gemeenten, provincies en waterschappen. Specifieker betekent dit:

 • Personen die een aanstelling of arbeidsovereenkomst hebben bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) of de Unie van Waterschappen (UvW)
 • Personen met FLO, ABP ouderdomspensioen of ABP Keuzepensioen, die direct voorafgaand aan deze uitkering in dienst waren bij een van bovenstaande werkgevers
 • Personen met een uitkering vanuit de WW, de bovenwettelijke WW, de WAO, de WIA, of soortgelijke regeling, die direct voorafgaand aan de uitkeringssituatie in dienst waren bij een van bovenstaande werkgevers
 • Burgemeesters, wethouders en raadsleden, alsmede oud-burgemeesters en oud-wethouders die uit hoofde van hun ambtsvervulling recht hebben op een uitkering op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) (ontslag en invaliditeit), APPA-pensioen, ABP-ouderdomspensioen of ABP-keuzepensioen
 • Leden van het algemeen en dagelijks bestuur van de waterschappen, alsmede oud-leden van het dagelijks bestuur die recht hebben op een uitkering op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) voor ontslag of invaliditeit, of recht hebben op een pension op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA), een ABP ouderdomspension of ABP-keuzepensioen, voor zover deze is ontstaan door hun ambtsvervulling bij een waterschap
 • Commissarissen van de Koning, leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, alsmede oud-leden van Gedeputeerde Staten en oud-Commissarissen van de Koning(in) die een ontslaguitkering genieten op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) of recht hebben op een pension op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA), een ABP ouderdomspension of ABP-keuzepensioen voor zover deze is ontstaan door hun ambtsvervulling bij een provincie
 • Buitengewoon Ambtenaren van de burgerlijke stand (BABS): de personen die op grond van artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek zijn benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
 • Vrijwillig leden van de brandweer: de personen die anders dan bij wijze van beroep werkzaam zijn bij een veiligheidsregio
 • Gezinsleden en gelijkgestelden: de echtgenoten, partners, weduwen en weduwnaars van alle bovengenoemde personen
 • Kinderen, inclusief stief-, pleeg- of adoptiekinderen jonger dan 30 jaar van alle bovengenoemde personen

Hebt u artrose aan uw heup- en kniegewrichten? Dan krijgt u de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed vanuit uw basisverzekering.

Uw partner is de hoofdverzekerde. Uw partner kan u via Mijn IZA op zijn of haar zorgpolis aanmelden als medeverzekerde. U hebt dan recht op dezelfde collectiviteitskorting.

Wijziging doorgeven in Mijn IZA

Een verzekering bij IZA afsluiten doet u heel eenvoudig door eerst uw premie te berekenen.

Dat kunt u heel eenvoudig doen via Mijn IZA. U kunt uw telefoonnummer en e-mailadres wijzigen. Daarnaast kunt u uw partner of kind toevoegen op uw polis of uw betaalwijze veranderen. Wilt u voortaan alle post van IZA ontvangen in uw postvak in Mijn IZA? Ook dit kunt u aangeven in Mijn IZA.

Naar Mijn IZA

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar

U kunt uw oude zorgverzekering opzeggen tot en met 31 december. Hierna kunt u tot en met 31 januari van het volgende jaar een nieuwe verzekering afsluiten. Stapt u vóór 1 januari over naar een andere zorgverzekeraar? Dan zegt uw nieuwe zorgverzekeraar uw verzekering voor u op.

Uw huidige pakket wijzigen

U mag elk jaar uw zorgverzekering en die van uw medeverzekerde(n) wijzigen. Geef het vóór 1 januari aan ons door als u uw eigen risico of basisverzekering wilt aanpassen. Of als u uw aanvullende verzekering wilt opzeggen. Wilt u uw aanvullende verzekering wijzigen? Dan hebt u tot en met 31 januari de tijd.

U kunt uw partner en uw kinderen heel eenvoudig via Mijn IZA op uw zorgpolis aanmelden als verzekerden. Zij hebben recht op dezelfde collectiviteitskorting als u.

 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de basisverzekering en voor het hoogst gekozen aanvullende pakket van u of uw partner. 

 • Kinderen van 18 tot 30 jaar kunt u blijven verzekeren op uw zorgpolis. Zij kunnen zelf kiezen welk aanvullend pakket ze willen. Het is ook mogelijk om geen aanvullend pakket af te sluiten.

 • Kinderen tot 18 jaar hoeven geen premie te betalen. Zij zijn gratis verzekerd voor de basisverzekering en het hoogst gekozen aanvullende pakket van u of uw partner.

 • Kinderen van 18 tot 30 jaar mogen verzekerd blijven op uw zorgpolis. Zo blijven zij profiteren van de collectieve korting. Uw kind mag bovendien zelf kiezen welk aanvullend pakket hij of zij wil. 
Wij kunnen voor uw verzekerde gezinsleden en kinderen geen aparte premie berekenen. U kunt zelf afspraken maken met uw kinderen over het betalen van de premie. Wil uw kind op zijn of haar achttiende zelf een zorgverzekering afsluiten bij IZA? Dan brengen wij de premie direct bij hem of haar in rekening.

Wat verandert er rond de zorgverzekering als uw kind 18 jaar wordt?

Ja dat mag uw partner een ander aanvullend pakket kiezen dan u. Wilt u uw bestaande zorgpolis wijzigen? Dat kan eenvoudig via Mijn IZA.

Inloggen Mijn IZA

Denkt u erover om op te zeggen, of wilt u uw opzegging doorgeven? Bel ons op:

088 - 131 17 51

Werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

Waar moet u op letten bij uw opzegging?

In 2019 kunt u voor een gezondheidstest ook terecht bij andere zorgverleners die wij aanwijzen, naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist. De zorgverleners vindt u in Vergelijk en Kies.

Tot uw 30e kunt u zich bij IZA meeverzekeren via uw ouders. Als u 30 jaar wordt zetten we u om naar het IZA Tijdelijk Collectief. Dan houdt u tot 1 januari daaropvolgend recht op collectiviteitskorting. Gewoon zoals u dat tot dan toe ook gewend was. Vanaf 1 januari gaat u over naar een individuele polis van IZA. De korting vervalt dan. Of de individuele polis dan nog de passende verzekering voor u is bespreken we dan graag met u. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice. Het telefoonnummer is 088 - 131 16 52.