Hier vindt u een overzicht van alle ontvangen en afgehandelde klachten in 2017. U ziet hoeveel klachten we hebben ontvangen, wat we ermee hebben gedaan en hoe snel wij klachten hebben afgehandeld.


Klachtenrapportage 2017
Geregistreerde klachten per 10.000 verzekeringen Aantal ontvangen Aantal afgehandeld Gemiddelde doorlooptijd
93 4.094 4.156 5,7 werkdagenAlle klachten intern SKGZ *) Rechter
Afgehandelde klachten per productcategorie Aantal % Aantal % Aantal %
Zorgverzekering 4.079 98 77 2 0 0
Totaal 4.079 98 77 2 0 0
*) Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 


Resultaat afgehandelde klachten Aantal toegewezen klachten **) Aantal afgewezen klachten **)


Aantal % Aantal %


1.246 30 2.910 70
**) Dit is inclusief de klachten die zo goed als (>90%) toegewezen of afgewezen zijn