Hier vindt u een overzicht van alle ontvangen en afgehandelde klachten in 2015. U ziet hoeveel klachten we hebben ontvangen, wat we ermee hebben gedaan en hoe snel wij klachten hebben afgehandeld.


Klachtenrapportage 2015
Geregistreerde klachten per 10.000 verzekeringen Aantal ontvangen Aantal afgehandeld Gemiddelde doorlooptijd
105 4.681 4.675 6,6 werkdagenAlle klachten intern SKGZ *) Rechter
Afgehandelde klachten per productcategorie Aantal % Aantal % Aantal %
Zorgverzekering 4.613 99 62 1 2 0
Totaal 4.613 99 62 1 2 0
*) Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 


Resultaat afgehandelde klachten Aantal toegewezen klachten **) Aantal afgewezen klachten **)


Aantal % Aantal %


1.581 34 3.094 66
**) Dit is inclusief de klachten die zo goed als (>90%) toegewezen of afgewezen zijn