Het is altijd vervelend als u uw premie of zorgnota's van IZA niet, of niet op tijd kunt betalen. Als u dit op tijd aan ons doorgeeft, krijgt u meestal extra tijd om alsnog te betalen. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing.

Wat moet u doen bij een betalingsachterstand?

Bij een betalingsachterstand kunt u voor uw openstaande facturen een betalingsregeling afsluiten. Dat kan in Mijn IZA. Meer hierover leest u op de pagina Betalingsregeling.

Kunt u voor uw betalingsachterstand geen betalingsregeling afsluiten in Mijn IZA? Neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Wij kijken dan samen met u of een betalingsregeling alsnog mogelijk is.

Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt?

Dan sturen wij u een servicebrief met daarin de uiterlijke betaaldatum. Dit is de datum waarop wij uw betaling moeten hebben ontvangen. U betaalt hiervoor geen kosten. Daarna volgt een eerste herinnering, hiervoor brengen wij € 15 incassokosten in rekening. Hebben wij uw betaling niet ontvangen? Dan sturen wij u de tweede herinnering. De incassokosten zijn nu € 40. Hebt u nog niet betaald? Dan sturen wij u de laatste herinnering. Hiervoor zijn de incassokosten € 40.

Hebben wij ook na de derde (laatste) herinnering nog geen betaling van u ontvangen? Dan dragen wij het openstaande bedrag over aan een incassobureau. U betaalt zelf de bijkomende incassokosten, btw en de verschuldigde wettelijke rente hiervoor.

Hebt u moeite om uw openstaande facturen te betalen? En wilt u de extra incassokosten voorkomen? Lees dan meer over het afsluiten van een betalingsregeling.

Beëindigen aanvullende verzekering

Hebt u na de eerste herinnering nog steeds een betalingsachterstand van uw premie? Dan beëindigen wij uw aanvullende verzekering. Dit betekent dat u geen recht meer hebt op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. U kunt hierbij denken aan fysiotherapie, brillen en tandartsbehandelingen.

Daarnaast moeten wij u op dat moment formeel registreren als een verzekerde met premieachterstand. Dit betekent dat u uw basisverzekering niet kunt opzeggen totdat u uw premieachterstand hebt voldaan.

Betalingsachterstand

Zes maanden betalingsachterstand zorgpremie

Is de betalingsachterstand opgelopen tot zes maandpremies? Dan zijn we verplicht u aan te melden bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK int een zogeheten bestuursrechtelijke premie, die hoger ligt dan de premie die u voor uw zorgverzekering betaalt. Dit bedrag wordt zoveel mogelijk ingehouden op uw loon of uitkering. Dit loopt door totdat u ook de opgelopen achterstand en de bijbehorende kosten hebt betaald.

Let op! Deze achterstand lost u niet automatisch af. Als u niets doet, blijft deze schuld dus bestaan.