Wijzigingen IZA Extra Zorg 4 naar 3 2021

Goed dat u hier kijkt. Extra Zorg 4 wordt in 2021 Extra Zorg 3. Op deze pagina vindt u wat dit betekent voor uw vergoedingen.

U ziet hier alle vergoedingen waarin wat wijzigt. Steeds ziet u wat de vergoeding is van IZA Extra Zorg 4 in 2020. En wat de vergoeding is van IZA Extra Zorg 3 in 2021. U weet dan wat er wijzigt.

Meer vergoedingen vanuit een budget

In IZA Extra Zorg zijn in 2021 meer vergoedingen in een budget ondergebracht. Het voordeel van een budget is dat u meer flexibiliteit en keuzevrijheid heeft.

Andere handige informatie

U vindt op deze pagina nog andere handige informatie.

Regel het makkelijk zelf in Mijn IZZ Zorgverzekering
Regel het gemakkelijk zelf
Wilt u uw polis bekijken? Of iets wijzigen in uw verzekering? U regelt het gemakkelijk zelf in Mijn IZA. Waar en wanneer u maar wilt.
De wijzigingen van IZA Extra Zorg 4 naar 3
 • Acnebehandeling

  2020

  U heeft een aparte vergoeding tot € 26 voor een acnebehandeling. En tot 15 behandelingen per kalenderjaar.


  2021

  In plaats van een losse vergoeding heeft u een budget van € 500 voor huidbehandelingen. Dit budget is voor de kosten van acnebehandeling, camouflagetherapie en ontharen.

 • 'ADL hulpmiddelen'

  2020

  U heeft een vergoeding van € 70 voor 'ADL hulpmiddelen'. Dit zijn kleine hulpmiddelen voor uw dagelijks leven.


  2021

  U heeft een budget van € 500 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor de kosten van 'ADL hulpmiddelen'. Dit zijn hulpmiddelen voor uw dagelijks leven.

 • Alternatieve zorg

  2020

  U heeft een budget van € 850 voor alternatieve zorg.
  Voor behandelingen en consulten is de vergoeding tot € 45 per dag.

  U heeft ook een budget van € 850 voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen.


  2021

  U heeft een budget van € 650 voor alternatieve zorg en voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen.
  Het aparte budget voor geneesmiddelen vervalt.
  Voor behandelingen en consulten is de vergoeding tot € 40 per dag.

 • Anticonceptiemiddelen

  2020

  Wij vergoeden de kosten van anticonceptiemiddelen voor verzekerden van 21 jaar en ouder volledig.


  2021

  Wij vergoeden anticonceptiemiddelen voor verzekerden van 21 jaar en ouder tot het bedrag dat staat in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

  In het GVS staat welke geneesmiddelen vergoed worden en het maximale bedrag.

 • Bevallingsuitkering

  2020

  Wij geven een bevallingsuitkering tot 8 dagen en tot € 37 per dag.

  U kunt deze uitkering krijgen bij kraamzorg thuis. Alleen als u de kraamzorg niet kunt krijgen bij een kraamzorgorganisatie, geboortecentrum, ziekenhuis of andere instelling.


  2021

  Geen bevallingsuitkering.

  We vergoeden de eigen bijdrage voor kraamzorg bij een kraamzorgorganisatie, geboortecentrum, ziekenhuis of andere instelling volledig. Dit is uw eigen bijdrage in de kosten voor kraamzorg uit de basisverzekering.

 • Brillen, lenzen, laseren en lensimplantatie

  2020

  U heeft een budget van € 225 voor brillen, contactlenzen, ooglaserbehandeling of lensimplantatie. Dit budget is voor 2 kalenderjaren.

  Wij vergoeden een extra bril na een staaroperatie.


  2021

  U heeft een budget van € 250 voor een bril of lenzen. Dit budget is voor 3 kalenderjaren.
  Wij vergoeden € 500 voor ooglaseren of lensimplantatie voor de looptijd van deze verzekering.

  Wij vergoeden geen extra bril na een staaroperatie.

 • Buitenland (niet-spoedeisend)

  2020

  Wij vergoeden de kosten van zorg in het buitenland. Als u op vakantie bent. Of als u tijdelijk in het buitenland woont (tot 12 maanden). Het gaat hierbij om zorg zoals in deze aanvullende verzekering is opgenomen.


  2021

  Bepaalde zorg vergoeden we ook in het buitenland als het gaat om vergelijkbare zorg zoals in Nederland. U vindt dit dan in de volgende zorgartikelen: fysiotherapie, brillen/lenzen, voetbehandelingen, steunzolen, orthodontie, reisvaccinatie, pruiken en plakstrips.
  Bij andere zorgartikelen vindt geen vergoeding plaats bij zorg in het buitenland.

  Een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage is ook mogelijk voor zorg in het buitenland die wij vergoeden vanuit de zorgverzekering.

 • Camouflagetherapie

  2020

  U heeft een vergoeding voor camouflagetherapie van € 500.


  2021

  U heeft een budget van € 500 voor huidbehandelingen. Dit budget is voor de kosten van acnebehandeling, camouflagetherapie en ontharen.

 • Consult en advies voor vrouwen

  2020

  Wij vergoeden consult en advies aan vrouwen.

  Deze eenmalige vergoeding is tot € 75 per consult en advies. Voor 4 consulten. Zo lang als u de aanvullende verzekering heeft.


  2021

  U heeft een preventiebudget van € 400.

  Dit budget is ook voor de kosten van voorlichting, advies en begeleiding aan vrouwen. Bij gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door vrouwelijke hormonen.

 • Diëtetiek

  2020

  Wij vergoeden tot 8 behandeluren diëtetiek.


  2021

  Wij vergoeden tot 4 behandeluren diëtetiek.

 • Eigen bijdrage hoortoestel

  2020

  Wij vergoeden € 350 van de wettelijke eigen bijdrage voor een hoortoestel.


  2021

  U heeft een budget van € 500 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor onder andere de eigen bijdrage van een hoortoestel.

 • Fysiotherapie voor verzekerden jonger dan 18 jaar

  2020

  Wij vergoeden tot 42 behandelingen fysio-, oefen- en oedeemtherapie. Van hulpmiddelen beweegzorg vergoeden wij € 26.

  Heeft u fysiotherapie nodig? Ga dan naar een fysiotherapeut met wie wij een contract hebben. De fysiotherapeuten met een contract vindt u op onze website.

  U kunt ook naar een fysiotherapeut met wie wij géén contract hebben. Dan is de vergoeding gebaseerd op een gemiddelde vergoeding van onze gecontracteerde zorgverleners.


  2021

  Wij vergoeden per kalenderjaar tot 32 behandelingen fysio-, oefen- en oedeemtherapie.

  Heeft u fysiotherapie nodig? Ga dan naar een fysiotherapeut met wie wij een contract hebben. De fysiotherapeuten met een contract vindt u op onze website.

  U kunt ook naar een fysiotherapeut met wie wij géén contract hebben. Dan vergoeden wij vanaf 2021 een vaste lagere vergoeding. Deze vergoeding vindt u op onze website in de ‘Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners aanvullende verzekeringen’.

 • Fysiotherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder

  2020

  Wij vergoeden fysio-, oefen- en oedeemtherapie tot 42 behandelingen per kalenderjaar. Bij aandoeningen van de chronische lijst vergoeden we 20 behandelingen per aandoening. Je vindt de lijst met chronische aandoeningen op onze website.

  Heeft u fysiotherapie nodig? Ga dan naar een fysiotherapeut met wie wij een contract hebben. De fysiotherapeuten met een contract vindt u op onze website.

  U kunt ook naar een fysiotherapeut met wie wij géén contract hebben. Dan is de vergoeding gebaseerd op een gemiddelde vergoeding van onze gecontracteerde zorgverleners.


  2021

  Wij vergoeden per kalenderjaar tot 32 behandelingen fysio-, oefen- en oedeemtherapie.

  Heeft u fysiotherapie nodig? Ga dan naar een fysiotherapeut met wie wij een contract hebben. De fysiotherapeuten met een contract vindt u op onze website.

  U kunt ook naar een fysiotherapeut met wie wij géén contract hebben. Dan vergoeden wij vanaf 2021 een vaste lagere vergoeding. Deze vergoeding vindt u op onze website in de ‘Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners aanvullende verzekeringen’.

 • Gezondheidstest

  2020

  U krijgt een vergoeding van € 200 voor een gezondheidstest. Deze mag u eenmaal in de twee jaar doen.


  2021

  U heeft een preventiebudget van € 400 per kalenderjaar. Wij vergoeden uit dit budget een (online) leefstijlcheck. Na de check krijgt u een persoonlijk gesprek met een online leefstijlcoach.

  Als u deze vergoed wilt krijgen, kunt u naar een zorgverlener met een contract. Zorgverleners met een contract vindt u op onze website.

 • Groepszwemmen voor reumapatiënten

  2020

  Wij vergoeden de kosten van therapeutisch zwemmen voor reumapatiënten. Dit is zwemmen met meer mensen met reuma tegelijk in extra verwarmd water.


  2021

  Geen vergoeding.

 • Hand- of vingerspalk

  2020

  Wij vergoeden 2 hand- en/of vingerspalken per jaar.


  2021

  U heeft een budget van € 500 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor onder andere de kosten van maximaal 2 tijdelijke hand- en/of vingerspalken.

 • Budget voor huidbehandelingen

  2020

  U heeft losse vergoedingen en geen budget voor acnebehandelingen, camouflagetherapie en ontharen.


  2021

  U heeft een budget van € 500 voor huidbehandelingen. Dit budget kunt u gebruiken voor acnebehandelingen, camouflagetherapie en ontharen.

 • Huishoudelijke hulp na ziekenhuisopname

  2020

  Wij vergoeden tot 14 uur huishoudelijke hulp per kalenderjaar. Wij vergoeden de hulp nadat u in het ziekenhuis heeft gelegen. En als u 18 jaar of ouder bent.

  Deze hulp krijgt u van een thuiszorgorganisatie of van een organisatie die wij hebben aangewezen.


  2021

  Geen vergoeding.
  Dat heeft 2 redenen. De eerste is dat door te weinig capaciteit u de hulp vaak niet kunt krijgen. De andere reden is dat u huishoudelijke hulp meestal al vergoed krijgt door uw gemeente.

 • Hulpmiddelenbudget

  2020

  U heeft losse vergoedingen en geen budget voor hulpmiddelen.


  2021

  U heeft een budget van € 500 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor de wettelijke eigen bijdrage en batterijen voor een hoortoestel, een mamaprothese, een hand- en vingerspalk, eigen betaling voor een pruik en mutssja, plaswekker, pessarium, ADL-hulpmiddelen en een wettelijke eigen bijdrage voor brilglazen voor kinderen.

 • Kuuroord

  2020

  Wij vergoeden € 2.000 voor behandeling in een kuuroord.


  2021

  Wij vergoeden € 900 voor behandeling in een kuuroord.

  Is de behandeling in een kuuroord in Nederland? Wij vergoeden als u minstens 2 weken in het kuuroord bent.

 • Lactatiekundig consult

  2020

  Wij vergoeden de kosten van een lactatiekundige. Deze lactatiekundige is lid van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL).


  2021

  Wij vergoeden de kosten van een lactatiekundige die lid is van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Of van de Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding (VSBB).

 • Lidmaatschap patiëntenvereniging

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  Wij vergoeden per kalenderjaar 1x het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, tot € 25.

  Alleen als de patiëntenvereniging hoort bij de Patiënten Federatie Nederland, de organisatie Ieder(in) of een organisatie is die wij hebben aangewezen.

 • Mindfulness bij burnoutklachten

  2020

  U kunt de training doen bij een mindfulnesstrainer.

  Deze trainer moet lid zijn van de VMBN, met lidmaatschap categorie 1. De VMBN is de Vereniging Mindfulness Based Nederland.


  2021

  U kunt de training doen bij een mindfulnesstrainer van de VMBN (met lidmaatschap categorie 1). Of bij een MBTC/MBSR gecertificeerd trainer van de VVM.

  De VMBN is de Vereniging Mindfulness Based Nederland. De VVM is de Vereniging Voor Mindfulness.

  U vindt de trainers op de websites van de VMBN en de VVM.

 • Ontharen

  2020

  U heeft een vergoeding voor ontharen van € 1.500. Dit is voor de tijd dat u de aanvullende verzekering heeft.


  2021

  U heeft een budget van € 500 voor huidbehandelingen. Dit budget is voor de kosten van acnebehandeling, camouflagetherapie en ontharen.

 • Ooglidcorrectie, flapoorcorrectie, buikwandcorrectie, borstprothese

  2020

  Wij vergoeden, na medische indicatie en toestemming, de kosten van een ooglidcorrectie, aanbrengen of verwijderen van een borstprothese, buikwandcorrectie en een flapoorcorrectie.
  De vergoeding is volledig als u gaat naar een zorgverlener met wie wij een contract hebben.

  Gaat u naar een zorgverlener met wie wij géén contract hebben dan gelden diverse bedragen.

  Als er naar ons oordeel bijzondere medische omstandigheden zijn, kunnen wij een vergoeding verlenen tot maximaal 50% van de kosten van de behandeling.


  2021

  Wij vergoeden, na medische indicatie en toestemming, de kosten van een ooglidcorrectie, aanbrengen of verwijderen van een borstprothese, buikwandcorrectie en een flapoorcorrectie volledig. Als u gaat naar een zorgverlener met wie wij een contract hebben.

  Wij vergoeden niet als u naar een zorgverlener gaat met wie wij géén contract hebben.

  U vindt de zorgverleners met een contract op onze website.

 • Orthodontie tot 18 jaar

  2020

  Wij vergoeden € 2.500 voor orthodontie voor verzekerden jonger dan 18 jaar.


  2021

  Wij vergoeden € 2.000 voor orthodontie voor verzekerden jonger dan 18 jaar.

  Bij uw aanvullende verzekering IZA Extra Zorg 3 krijgt u een overgangsregeling voor orthodontie van 2 kalenderjaren. Dit betekent dat u in 2021 en 2022 uw orthodontiekosten kunt declareren tot de maximale vergoeding van Extra Zorg 4. Wijzigt u voor 1 januari 2022 uw aanvullende verzekering, dan vervalt de overgangsregeling.

  U ziet vanaf februari de overgangsregeling op uw polis staan.

 • Orthodontie 18 jaar en ouder

  2020

  Wij vergoeden € 1.000 voor orthodontie voor verzekerden van 18 jaar en ouder.


  2021

  Wij vergoeden € 750 voor orthodontie voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

  Bij uw aanvullende verzekering IZA Extra Zorg 3 krijgt u een overgangsregeling voor orthodontie van 2 kalenderjaren. Dit betekent dat u in 2021 en 2022 uw orthodontiekosten kunt declareren tot de maximale vergoeding van Extra Zorg 4. Wijzigt u voor 1 januari 2022 uw aanvullende verzekering, dan vervalt de overgangsregeling.

  U ziet vanaf februari de overgangsregeling op uw polis staan.

 • Bijzondere orthodontie

  2020

  Wij vergoeden bijzondere orthodontie volledig.


  2021

  Geen vergoeding.

 • Plaswekker

  2020

  Wij vergoeden eenmalig de (huur)kosten van een plaswekker. Tot € 175.


  2021

  U heeft een budget van € 500 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor onder andere een plaswekker.

 • Preventiebudget

  2020

  U heeft losse vergoedingen en geen budget voor preventieve cursussen, behandelingen en een gezondheidstest.


  2021

  U heeft een budget van € 400 per kalenderjaar voor preventieve zorg. Dit budget kunt u gebruiken voor preventieve cursussen, een leefstijlcheck, sportmedisch advies en een consult voor vrouwen.

 • Preventieve cursussen

  2020

  Wij vergoeden preventieve cursussen tot € 250.


  2021

  U heeft een preventiebudget van € 400 per kalenderjaar. Uit dit budget vergoeden wij onder andere preventieve cursussen.

 • Pruik en mutssja's

  2020

  Wij vergoeden een deel van de kosten van een pruik tot € 525. Bovenop de vergoeding voor een pruik uit de basisverzekering. Als de pruik duurder is dan deze vergoeding.

  Bij een andere hoofdbedekking, zoals mutssja's, is de vergoeding € 100.


  2021

  U heeft een budget van € 500 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor de kosten van onder andere een pruik en mutssja’s.
  Als u recht heeft op vergoeding van een pruik vanuit de basisverzekering, vergoeden we de kosten boven de vergoeding voor een pruik uit de basisverzekering.

 • Psoriasisbehandelingen

  2020

  U heeft een budget van € 1.300 voor balneotherapie bij psoriasis.


  2021

  Geen vergoeding.

 • Sportmedisch advies

  2020

  Wij vergoeden tot € 250 voor sportmedisch onderzoek. En voor sportmedische begeleiding en sportkeuringen.


  2021

  U heeft een preventiebudget van € 400 per kalenderjaar. Uit dit budget vergoeden wij onder andere sportmedisch onderzoek, sportmedische begeleiding en sportkeuringen.

 • Sterilisatie

  2020

  Wij vergoeden sterilisatie en een hersteloperatie volledig.

  U gaat hiervoor naar een zorgverlener met wie wij een contract hebben.

  Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij géén contract hebben, dan is de vergoeding:

  • Man sterilisatie: € 800.
  • Man hersteloperatie: € 1.500.
  • Vrouw sterilisatie: € 1.500.
  • Vrouw hersteloperatie: € 2.500

  2021

  Wij vergoeden sterilisatie en een hersteloperatie volledig. U gaat hiervoor naar een zorgverlener met wie wij een contract hebben.

  Wij vergoeden niet als u naar een zorgverlener gaat met wie wij géén contract hebben.

  U vindt de zorgverleners met een contract op onze website.

 • Steunpessarium

  2020

  U ontvangt een volledige vergoeding voor een steunpessarium en het plaatsen hiervan.


  2021

  U heeft een budget van € 500 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor de kosten van onder andere een steunpessarium. Het plaatsen van een pessarium door de huisarts wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

 • Steunzolen

  2020

  Wij vergoeden tot € 250 voor steunzolen en therapiezolen


  2021

  Wij vergoeden tot € 225 voor steunzolen en therapiezolen

 • Stoppen met roken

  2020

  Wij vergoeden de kosten van een cursus stoppen met roken tot € 250.


  2021

  Geen vergoeding. Stoppen met roken wordt onder voorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

 • Stottertherapie

  2020

  Wij vergoeden € 750 voor stottertherapie.


  2021

  Geen vergoeding. Uit de basisverzekering komt, onder voorwaarden, de vergoeding van medisch noodzakelijke zorg voor stotteren.

 • Tandheelkundige kosten door ongeval

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  Wij vergoeden tot € 10.000 voor kosten van tandheelkunde bij schade aan uw tanden als gevolg van een ongeval.

 • Tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar

  2020

  Wij vergoeden uit de aanvullende verzekering tot € 200 per kalenderjaar.
  De basisverzekering vergoedt tandheelkundige zorg tot 18 jaar. Maar niet altijd alles.


  2021

  Geen vergoeding uit de aanvullende verzekering. Kinderen zijn gratis meeverzekerd onder de tandverzekering van hun ouders.
  We vergoeden ook tandheelkundige kosten door een ongeval.

 • Valpreventie

  2020

  Wij vergoeden tot € 100 per kalenderjaar voor een cursus valpreventie.


  2021

  U heeft een preventiebudget van € 400 per kalenderjaar. Uit dit budget vergoeden wij onder andere een cursus valpreventie.

 • Verblijf in een hospice

  2020

  Wij vergoeden tot € 130 per dag voor een hospice of Bijna Thuis Huis. Als u ongeneeslijk ziet bent. Of als verzorging thuis niet meer mogelijk is.


  2021

  Wij vergoeden tot € 40 per dag voor een hospice of Bijna Thuis Huis. Als u ongeneeslijk ziet bent. Of als verzorging thuis niet meer mogelijk is.

 • Verblijf in een logeerhuis

  2020

  Wij vergoeden tot € 35 per dag voor een logeerhuis of familiehuis. Bij een ziekenhuisopname van een minderjarig kind.


  2021

  Wij vergoeden tot € 45 per nacht voor een logeerhuis of familiehuis. Bij een ziekenhuisopname van uw minderjarig kind of uw partner.

 • Verblijf in een zorghotel of herstellingsoord

  2020

  Wij vergoeden 75% van de kosten van een herstellingsoord, zorghotel of een meerdaagse vakantie. Tot 6 weken. Als dit nodig is voor uw herstel.


  2021

  We vergoeden tot € 100 per dag en tot € 1.500 per kalenderjaar van een verblijf in een herstellingsoord of zorghotel. Als dit nodig is voor uw herstel.

 • Vervangende mantelzorg

  2020

  Wij vergoeden 21 dagen vervangende mantelzorg per kalenderjaar.


  2021

  Wij vergoeden 20 dagen vervangende mantelzorg per kalenderjaar.

 • Vitamines

  2020

  Wij vergoeden de kosten van vitamines volledig. Bij een ernstig vitaminetekort.

  De vergoeding is voor de vitamines die u tekort komt. Dit zijn de vitamines A, B1, B2, B3, B6, B8, B11, B12, D, E, K. De vergoeding is niet voor multi-vitamines.


  2021

  Geen extra vergoeding meer uit de aanvullende verzekering. In de vergoeding van vitamines vanuit de basisverzekering wijzigt in 2021 niets. Dus in 2021 worden vanuit de basisverzekering dezelfde vitamines vergoed als in 2020.

 • Voetbehandelingen

  2020

  U heeft een budget voor voetbehandelingen van € 350


  2021

  U heeft een budget voor voetbehandelingen van € 300.

U hoeft niets te doen

Bent u tevreden met uw zorgverzekering? Dan hoeft u niets te doen. U houdt in 2021 dezelfde verzekering. Wilt u iets veranderen? Dat kan. U regelt het gemakkelijk zelf in Mijn IZA.

Bekijk de vergoedingen

Wilt u weten wat de vergoedingen zijn voor zorg? Bekijk alle vergoedingen van 2020 en 2021. Als u inlogt in Mijn IZA ziet u de vergoedingen van IZA Extra Zorg 3.

Bekijk de voorwaarden

Wilt u heel precies weten wat uw verzekering allemaal vergoedt? Bekijk dan de voorwaarden van uw zorgverzekering voor 2021. U kunt de voorwaarden ook uitprinten. Net wat u prettig vindt.