Wijzigingen IZA Extra Zorg 1 voor 2021

Goed dat u hier kijkt. Op deze pagina vindt u de wijzigingen in IZA Extra Zorg 1.

U ziet hier vergoedingen. Dit zijn alle vergoedingen waarin wat wijzigt. Steeds ziet u wat de vergoeding is in 2020. En wat de vergoeding is in 2021. U weet dan wat de wijziging is.

Meer vergoedingen vanuit een budget

In IZA Extra Zorg zijn in 2021 meer vergoedingen in een budget ondergebracht. Het voordeel van een budget is dat u meer flexibiliteit en keuzevrijheid heeft.

Andere handige informatie

U vindt op deze pagina nog andere handige informatie. Ook vertellen wij u over een nieuw aanvullend pakket.

Nieuw aanvullend pakket

Aan de aanvullende pakketten van IZA wordt een pakket toegevoegd. Dit heet IZA Extra Zorg Instap.

IZA Extra Zorg Instap is zoals de naam al zegt een kleine aanvullende verzekering die net wat extra zekerheid geeft bovenop de basisverzekering. Het pakket biedt vergoedingen voor onder andere fysiotherapie, tandongevallen en zorg in het buitenland. IZA Extra Zorg Instap heeft ook een 'kleine' premie.

Regel het makkelijk zelf in Mijn IZZ Zorgverzekering
Regel het gemakkelijk zelf
Wilt u uw polis bekijken? Of iets wijzigen in uw verzekering? U regelt het gemakkelijk zelf in Mijn IZA. Waar en wanneer u maar wilt.
De wijzigingen in IZA Extra Zorg 1
 • Acnebehandeling

  2020

  U heeft een aparte vergoeding tot € 26 voor een acnebehandeling. En tot 15 behandelingen per kalenderjaar.


  2021

  In plaats van een losse vergoeding heeft u een budget van € 300 voor huidbehandelingen. Dit budget is voor de kosten van acnebehandeling, camouflagetherapie en ontharen.

 • 'ADL hulpmiddelen'

  2020

  U heeft een vergoeding van € 70 voor 'ADL hulpmiddelen'. Dit zijn hulpmiddelen voor uw dagelijks leven.


  2021

  U heeft een budget van € 250 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor de kosten van 'ADL hulpmiddelen'. Dit zijn hulpmiddelen voor uw dagelijks leven.

 • Alternatieve zorg

  2020

  U heeft een budget van € 250 voor alternatieve zorg.
  Voor behandelingen en consulten geven wij een vergoeding tot € 45 per dag.

  U heeft ook een budget van € 250 voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen.


  2021

  U heeft een budget van € 250. Dit is voor alternatieve zorg, homeopathische en antroposofische geneesmiddelen.
  Het aparte budget geneesmiddelen vervalt.

  Voor behandelingen en consulten geven wij een vergoeding tot € 40 per dag.

 • Bevallingsuitkering

  2020

  Wij geven een bevallingsuitkering tot 8 dagen en tot € 37 per dag.

  U kunt deze uitkering krijgen bij kraamzorg thuis. Alleen als u de kraamzorg niet kunt krijgen bij een kraamzorgorganisatie, geboortecentrum, ziekenhuis of andere instelling.


  2021

  Geen bevallingsuitkering.
  We vergoeden de eigen bijdrage voor kraamzorg bij een kraamzorgorganisatie, geboortecentrum, ziekenhuis of andere instelling volledig. Dit is uw eigen bijdrage in de kosten voor kraamzorg uit de basisverzekering.

 • Buitenland (niet-spoedeisend)

  2020

  Wij vergoeden de kosten van zorg in het buitenland. Als u op vakantie bent. Of als u tijdelijk in het buitenland woont (tot 12 maanden). Het gaat hierbij om zorg zoals in deze aanvullende verzekering is opgenomen.


  2021

  Bepaalde zorg vergoeden we ook in het buitenland als het gaat om vergelijkbare zorg zoals in Nederland. U vindt dit dan in de volgende zorgartikelen: fysiotherapie, voetbehandelingen, steunzolen, reisvaccinatie, pruiken en plakstrips.
  Bij andere zorgartikelen vindt geen vergoeding plaats bij zorg in het buitenland.

  Een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage is ook mogelijk voor zorg in het buitenland die wij vergoeden vanuit de zorgverzekering.

 • Camouflagetherapie

  2020

  U heeft een vergoeding voor camouflagetherapie van € 200.


  2021

  U heeft een budget van € 300 voor huidbehandelingen. Dit budget is voor de kosten van acnebehandeling, camouflagetherapie en ontharen.

 • Consult en advies voor vrouwen

  2020

  Wij vergoeden consult en advies aan vrouwen.

  Deze eenmalige vergoeding is tot € 75 per consult en advies. Voor 4 consulten. Zo lang als u de aanvullende verzekering heeft.


  2021

  U heeft een preventiebudget van € 200.

  Dit budget is ook voor de kosten van voorlichting, advies en begeleiding aan vrouwen. Bij gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door vrouwelijke hormonen.

 • Eigen bijdrage hoortoestel

  2020

  Wij vergoeden € 110 van de wettelijke eigen bijdrage voor een hoortoestel.


  2021

  U heeft een budget van € 250 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor onder andere de wettelijke eigen bijdrage voor een hoortoestel.

 • Fysiotherapie voor verzekerden jonger dan 18 jaar

  2020

  Wij vergoeden de kosten van 18 behandelingen fysio-, oefen- en oedeemtherapie. Voor hulpmiddelen beweegzorg vergoeden wij € 26.

  Heeft u fysiotherapie nodig? Ga dan naar een fysiotherapeut met wie wij een contract hebben. De fysiotherapeuten met een contract vindt u op onze website.

  U kunt ook naar een fysiotherapeut met wie wij géén contract hebben. Dan is de vergoeding gebaseerd op een gemiddelde vergoeding van onze gecontracteerde zorgverleners.


  2021

  Wij vergoeden 16 behandelingen fysio-, oefen- en oedeemtherapie.

  Heeft u fysiotherapie nodig? Ga dan naar een fysiotherapeut met wie wij een contract hebben. De fysiotherapeuten met een contract vindt u op onze website.

  U kunt ook naar een fysiotherapeut met wie wij géén contract hebben. Dan vergoeden wij vanaf 2021 een vaste, lagere vergoeding. Deze vergoeding vindt u op onze website in de ‘Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners aanvullende verzekeringen’.

 • Fysiotherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder

  2020

  Wij vergoeden fysio-, oefen- en oedeemtherapie tot 12 behandelingen per kalenderjaar. Bij aandoeningen van de chronische lijst vergoeden we 20 behandelingen per aandoening. Je vindt de lijst met chronische aandoeningen op onze website.

  Heeft u fysiotherapie nodig? Ga dan naar een fysiotherapeut met wie wij een contract hebben. De fysiotherapeuten met een contract vindt u op onze website.

  U kunt ook naar een fysiotherapeut met wie wij géén contract hebben. Dan is de vergoeding gebaseerd op een gemiddelde vergoeding van onze gecontracteerde zorgverleners.


  2021

  Wij vergoeden per kalenderjaar tot 16 behandelingen fysio-, oefen- en oedeemtherapie.

  Heeft u fysiotherapie nodig? Ga dan naar een fysiotherapeut met wie wij een contract hebben. De fysiotherapeuten met een contract vindt u op onze website.

  U kunt ook naar een fysiotherapeut met wie wij géén contract hebben. Dan vergoeden wij vanaf 2021 een vaste lagere vergoeding. Deze vergoeding vindt u op onze website in de ‘Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners aanvullende verzekeringen’.

 • Gezondheidstest

  2020

  U krijgt een vergoeding van € 200 voor een gezondheidstest. Deze mag u eenmaal in de twee jaar doen.


  2021

  U heeft een preventiebudget van € 200 per kalenderjaar. Wij vergoeden uit dit budget een (online) leefstijlcheck. Na de check krijgt u een persoonlijk gesprek met een online leefstijlcoach.

  Als u deze vergoed wilt krijgen, kunt u naar een zorgverlener met een contract. Zorgverleners met een contract vindt u op onze website.

 • Groepszwemmen voor reumapatiënten

  2020

  Wij vergoeden de kosten van therapeutisch zwemmen voor reumapatiënten. Dit is zwemmen met meer mensen met reuma tegelijk in extra verwarmd water.


  2021

  Geen vergoeding.

 • Hand- of vingerspalk

  2020

  Wij vergoeden 2 hand- en/of vingerspalken per jaar.


  2021

  U heeft een budget van € 250 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor onder andere de kosten van maximaal 2 tijdelijke hand- en/of vingerspalken.

 • Budget voor huidbehandelingen

  2020

  U heeft losse vergoedingen en geen budget voor acnebehandelingen, camouflagetherapie en ontharen.


  2021

  U heeft een budget van € 300 voor huidbehandelingen. Dit budget kunt u gebruiken voor acnebehandelingen, camouflagetherapie en ontharen.

 • Hulpmiddelenbudget

  2020

  U heeft losse vergoedingen en geen budget voor hulpmiddelen.


  2021

  U heeft een budget van € 250 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor de wettelijke eigen bijdrage en batterijen voor een hoortoestel, een mamaprothese, een hand-en vingerspalk, eigen betaling voor een pruik of mutssja, plaswekker, pessarium, 'ADL-hulpmiddelen' en een wettelijke eigen bijdrage voor brilglazen voor kinderen.

 • Kuuroord

  2020

  Wij vergoeden € 900 voor behandeling in een kuuroord.


  2021

  Wij vergoeden € 900 voor behandeling in een kuuroord.

  Is de behandeling in een kuuroord in Nederland? Wij vergoeden als u minstens 2 weken in het kuuroord bent.

 • Lactatiekundig consult

  2020

  Wij vergoeden de kosten van een lactatiekundige. Deze lactatiekundige is lid van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL).


  2021

  Wij vergoeden de kosten van een lactatiekundige die lid is van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Of van de Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding (VSBB).

 • Lidmaatschap patiëntenvereniging

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  Wij vergoeden per kalenderjaar 1x het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, tot € 25.
  Alleen als de patiëntenvereniging hoort bij de Patiënten Federatie Nederland, de organisatie Ieder(in) of een organisatie is die wij hebben aangewezen.

 • Mindfulness bij burnoutklachten

  2020

  U kunt de training doen bij een mindfulnesstrainer.

  Deze trainer moet lid zijn van de VMBN, met lidmaatschap categorie 1. De VMBN is de Vereniging Mindfulness Based Nederland.


  2021

  U kunt de training doen bij een mindfulnesstrainer van de VMBN (met lidmaatschap categorie 1). Of bij een MBTC/MBSR gecertificeerd trainer van de VVM.

  De VMBN is de Vereniging Mindfulness Based Nederland. De VVM is de Vereniging Voor Mindfulness.

  U vindt de trainers op de websites van de VMBN en de VVM.

 • Ontharen

  2020

  U heeft een vergoeding voor ontharen van € 600. Dit is voor de tijd dat u de aanvullende verzekering heeft.


  2021

  U heeft een budget van € 300 voor huidbehandelingen. Dit budget is voor de kosten van acnebehandeling, camouflagetherapie en ontharen.

 • Ooglidcorrectie, flapoorcorrectie, buikwandcorrectie, borstprothese

  2020

  Wij vergoeden de kosten van een ooglidcorrectie. Als u toestemming van ons heeft.

  De vergoeding is volledig als u gaat naar een zorgverlener met wie wij een contract hebben. De vergoeding is € 1.500 als u gaat naar een zorgverlener met wie wij géén contract hebben.

  U vindt de zorgverleners met een contract op onze website.


  2021

  Wij vergoeden de kosten van een ooglidcorrectie. Als u toestemming van ons heeft. En als u gaat naar een zorgverlener met wie wij een contract hebben.

  Wij vergoeden niet als u naar een zorgverlener gaat met wie wij géén contract hebben.

  U vindt de zorgverleners met een contract op onze website.

 • Bijzondere orthodontie

  2020

  Wij vergoeden bijzondere orthodontie volledig.


  2021

  Geen vergoeding.

 • Plaswekker

  2020

  Wij vergoeden eenmalig de (huur)kosten van een plaswekker. Tot € 175.


  2021

  U heeft een budget van € 250 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor onder andere een plaswekker.

 • Preventiebudget

  2020

  U heeft losse vergoedingen en geen budget voor preventieve cursussen, behandelingen en een gezondheidstest.


  2021

  U heeft een budget van € 200 per kalenderjaar voor preventieve zorg. Dit budget kunt u gebruiken voor preventieve cursussen, een leefstijlcheck, sportmedisch advies en een consult voor vrouwen.

 • Preventieve cursussen

  2020

  Wij vergoeden preventieve cursussen tot € 125.


  2021

  U heeft een preventiebudget van € 200 per kalenderjaar. Uit dit budget vergoeden wij onder andere preventieve cursussen.

 • Pruik en mutssja's

  2020

  Wij vergoeden een deel van de kosten van een pruik tot € 125. Bovenop de vergoeding voor een pruik uit de basisverzekering. Als de pruik duurder is dan deze vergoeding.

  Bij een andere hoofdbedekking, zoals een mutssja, is de vergoeding € 25.


  2021

  U heeft een budget van € 250 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor de kosten van onder andere een pruik en mutssja’s.
  Als u recht heeft op vergoeding van een pruik vanuit de basisverzekering, vergoeden we de kosten boven de vergoeding voor een pruik uit de basisverzekering.

 • Sportmedisch advies

  2020

  Wij vergoeden tot € 100 voor sportmedisch onderzoek. En voor sportmedische begeleiding en sportkeuringen.


  2021

  U heeft een preventiebudget van € 200 per kalenderjaar. Uit dit budget vergoeden wij onder andere sportmedisch onderzoek, sportmedische begeleiding en sportkeuringen.

 • Steunpessarium

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U heeft een budget van € 250 voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor de kosten van onder andere een steunpessarium.

 • Stottertherapie

  2020

  Wij vergoeden € 250 voor stottertherapie.


  2021

  Geen vergoeding.
  Uit de basisverzekering komt, onder voorwaarden, de vergoeding van medisch noodzakelijke zorg voor stotteren.

 • Tandheelkundige kosten door ongeval

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  Wij vergoeden tot € 10.000 voor kosten van tandheelkunde bij schade aan uw tanden als gevolg van een ongeval.

 • Tandheelkundige kosten voor verzekerden tot 18 jaar

  2020

  Wij vergoeden uit de aanvullende verzekering tot € 100 per kalenderjaar. De basisverzekering vergoedt tandheelkundige zorg tot 18 jaar. Maar niet altijd alles.


  2021

  Geen vergoeding uit de aanvullende verzekering. Kinderen zijn gratis meeverzekerd onder de tandverzekering van hun ouders.
  We vergoeden ook tandheelkundige kosten door een ongeval.

 • Valpreventie

  2020

  Wij vergoeden tot € 50 per kalenderjaar voor een cursus valpreventie.


  2021

  U heeft een preventiebudget van € 200 per kalenderjaar. Uit dit budget vergoeden wij onder andere een cursus valpreventie.

 • Verblijf in een hospice

  2020

  Wij vergoeden tot € 130 per dag voor een hospice of Bijna Thuis Huis. Als u ongeneeslijk ziet bent. Of als verzorging thuis niet meer mogelijk is.


  2021

  Wij vergoeden tot € 40 per dag voor een hospice of Bijna Thuis Huis. Als u ongeneeslijk ziet bent. Of als verzorging thuis niet meer mogelijk is.

 • Verblijf in een logeerhuis

  2020

  Wij vergoeden tot € 18 per dag voor een logeerhuis of familiehuis. Bij een ziekenhuisopname van een minderjarig kind.


  2021

  Wij vergoeden tot € 45 per nacht voor een logeerhuis of familiehuis. Bij een ziekenhuisopname van uw minderjarig kind of uw partner.

 • Verblijf in een zorghotel of herstellingsoord

  2020

  Wij vergoeden de helft van de kosten van een herstellingsoord, zorghotel of een meerdaagse vakantie. Tot 6 weken. Als dit nodig is voor uw herstel.


  2021

  We vergoeden tot € 100 per dag en tot € 1.000 per kalenderjaar van een verblijf in een herstellingsoord of zorghotel. Als dit nodig is voor uw herstel.

 • Voetbehandelingen

  2020

  U heeft een budget voor voetbehandelingen van € 125.


  2021

  U heeft een budget voor voetbehandelingen van € 100.

 • Zwangerschapscursussen

  2020

  Wij vergoeden € 50 voor zwangerschapscursussen.


  2021

  Wij vergoeden € 100 voor zwangerschapscursussen.

U hoeft niets te doen

Bent u tevreden met uw zorgverzekering? Dan hoeft u niets te doen. U houdt in 2021 dezelfde verzekering. Wilt u iets veranderen? Dat kan. U regelt het zelf gemakkelijk in Mijn IZA.

Bekijk de vergoedingen

Wilt u weten wat de vergoedingen zijn voor zorg? Bekijk alle vergoedingen van 2020 en 2021. Als u inlogt in Mijn IZA ziet u de vergoedingen die bij uw pakket horen.

Bekijk de voorwaarden

Wilt u heel precies weten wat uw verzekering allemaal vergoedt? Bekijk dan de voorwaarden van uw zorgverzekering voor 2021. U kunt de voorwaarden ook uitprinten. Net wat u prettig vindt.