Wijzigingen IZA Classic Comfort 2021

Goed dat u hier kijkt. Op deze pagina vindt u de wijzigingen in IZA Classic Comfort.

U ziet hier vergoedingen. Dit zijn alle vergoedingen waarin wat wijzigt. Steeds ziet u wat de vergoeding is in 2020. En wat de vergoeding is in 2021. U weet dan wat de wijziging is.

Meer vergoedingen vanuit een budget

In IZA Classic Comfort zijn in 2021 meer vergoedingen in een budget ondergebracht. Het voordeel van een budget is dat u meer flexibiliteit en keuzevrijheid heeft.

Andere handige informatie

U vindt op deze pagina nog andere handige informatie. Ook vertellen wij u over een nieuw aanvullend pakket.

Nieuw aanvullend pakket

Aan de aanvullende pakketten van IZA wordt een pakket toegevoegd. Dit heet IZA Extra Zorg Instap.

IZA Extra Zorg Instap is zoals de naam al zegt een kleine aanvullende verzekering die net wat extra zekerheid geeft bovenop de basisverzekering. Het pakket biedt vergoedingen voor onder andere fysiotherapie, tandongevallen en zorg in het buitenland. IZA Extra Zorg Instap heeft ook een 'kleine' premie.

Regel het makkelijk zelf in Mijn IZZ Zorgverzekering
Regel het gemakkelijk zelf
Wilt u uw polis bekijken? Of iets wijzigen in uw verzekering? U regelt het gemakkelijk zelf in Mijn IZA. Waar en wanneer u maar wilt.
De wijzigingen in de IZA Classic Comfort
 • 'ADL hulpmiddelen'

  2020

  Wij vergoeden € 70 per kalenderjaar voor de kosten van 'ADL hulpmiddelen'. Dit zijn hulpmiddelen voor uw dagelijks leven.


  2021

  U heeft een budget Hulpmiddelen van € 500 per kalenderjaar.
  Uit dit budget vergoeden wij onder andere de kosten van 'ADL hulpmiddelen'. Dit zijn hulpmiddelen voor uw dagelijks leven.

 • Alternatieve zorg

  2020

  Wij vergoeden per onderdeel tot € 290 per kalenderjaar:

  • voor alternatieve zorg tot € 29 per dag
  • voor osteopathie tot € 29 per dag
  • voor chiropractie tot € 29 per dag.

  Wij vergoeden tot € 260 per kalenderjaar voor homeopathische en antroposofische (genees)middelen.


  2021

  Wij vergoeden tot € 600 per kalenderjaar voor alternatieve zorg, waaronder osteopathie en chiropractie, en homeopathische en antroposofische (genees)middelen. Voor behandelingen en consulten is de vergoeding tot € 25 per dag.

 • Brillen, lenzen, ooglaseren en lensimplantatie

  2020

  Wij vergoeden € 186 in 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen. Of voor de kosten van een ooglaserbehandeling of lensimplantatie. Ook vergoeden wij bij een staaroperatie een extra bril.


  2021

  Wij vergoeden tot € 200 voor brillen en contactlenzen. Dit is de vergoeding voor 3 kalenderjaren.
  Wij vergoeden tot € 500 voor ooglaserbehandeling of lensimplantatie voor de looptijd van deze verzekering.
  U krijgt geen vergoeding meer voor een extra bril na een staaroperatie.

 • Buitenland (niet-spoedeisende zorg)

  2020

  Wij vergoeden de kosten van zorg in het buitenland. Als u op vakantie bent. Of als u tijdelijk in het buitenland woont (tot 12 maanden). Het gaat hierbij om zorg zoals in deze aanvullende verzekering is opgenomen.


  2021

  Bepaalde zorg vergoeden we ook in het buitenland als het gaat om vergelijkbare zorg als in Nederland. U vindt dit dan in de volgende zorgartikelen: fysiotherapie, brillen/lenzen, voetbehandelingen, ooglaseren, steunzolen, tandheelkundige zorg, orthodontie, anticonceptie, reisvaccinatie, eenvoudige loophulpmiddelen, pruiken en plakstrips.
  Bij andere zorgartikelen vindt geen vergoeding plaats bij zorg in het buitenland.

  Een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage is ook mogelijk voor zorg in het buitenland die wij vergoeden vanuit de zorgverzekering.

 • Consult en advies voor vrouwen

  2020

  Wij vergoeden 4 consulten en advies voor vrouwen. Tot € 50 per consult en advies.


  2021

  U heeft een budget Preventieve zorg van € 300 per kalenderjaar. Wij vergoeden uit dit budget ook de kosten van voorlichting, advies en begeleiding aan vrouwen. Bij gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door vrouwelijke hormonen.

 • Eigen bijdrage hoortoestel

  2020

  Wij vergoeden de eigen bijdrage van een hoortoestel of tinnitusmaskeerder. Tot € 200.


  2021

  U heeft een budget Hulpmiddelen van € 500.
  Uit dit budget vergoeden wij onder andere de eigen bijdrage van een hoortoestel of tinnitusmaskeerder.

 • Eigen bijdrage kunstgebit

  2020

  Wij vergoeden 20% van uw eigen bijdrage in de kosten van een kunstgebit.


  2021

  Wij vergoeden de eigen bijdrage van de kosten van een kunstgebit volledig.

 • Fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie

  2020

  Wij vergoeden tot 14 behandelingen per aandoening voor (manuele) fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en oedeemtherapie. Bij chronische aandoeningen is dit 20 behandelingen.

  Heeft u fysiotherapie nodig? Ga dan naar een fysiotherapeut met wie wij een contract hebben. De fysiotherapeuten met een contract vindt u op onze website.

  U kunt ook naar een fysiotherapeut met wie wij géén contract hebben. Dan is de vergoeding gebaseerd op een gemiddelde vergoeding van onze gecontracteerde zorgverleners.


  2021

  Wij vergoeden tot 20 behandelingen per kalenderjaar voor fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en oedeemtherapie.

  Bij manuele fysiotherapie is de vergoeding tot 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar. Deze 9 behandelingen vallen onder het totaal van 20 behandelingen.

  Heeft u fysiotherapie nodig? Ga dan naar een fysiotherapeut met wie wij een contract hebben. De fysiotherapeuten met een contract vindt u op onze website.

  U kunt ook naar een fysiotherapeut met wie wij géén contract hebben. Dan vergoeden wij vanaf 2021 een vaste, lagere vergoeding. Deze vergoeding vindt u op onze website in de ‘Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners aanvullende verzekeringen’.

 • Eigen bijdragen geneesmiddelen

  2020

  Wij vergoeden tot € 200 per kalenderjaar voor de eigen bijdragen voor geneesmiddelen.

  Vergoeding van de geneesmiddelen zelf komt uit de basisverzekering.


  2021

  Wij vergoeden de eigen bijdragen voor geneesmiddelen volledig.

  Vergoeding van de geneesmiddelen zelf komt uit de basisverzekering.

 • Gezondheidstest

  2020

  U krijgt een vergoeding van € 200 voor een medische gezondheidstest. Deze mag u eenmaal in de twee jaar doen.


  2021

  U heeft een preventiebudget van € 300 per kalenderjaar. Wij vergoeden uit dit budget een (online) leefstijlcheck. Na de check krijgt u een persoonlijk gesprek met een online leefstijlcoach.

  Als u deze vergoed wilt krijgen, kunt u naar een zorgverlener met een contract. Zorgverleners met een contract vindt u op onze website.

 • Groepszwemmen voor reumapatiënten

  2020

  Wij vergoeden therapeutisch groepszwemmen voor reumapatiënten volledig.


  2021

  Geen vergoeding.

 • Hand- en/of vingerspalk

  2020

  Wij vergoeden tot 2 hand- of vingerspalken per kalenderjaar.


  2021

  U heeft een budget Hulpmiddelen van € 500 per kalenderjaar. Uit dit budget vergoeden wij onder andere de kosten van maximaal 2 hand- of vingerspalken per kalenderjaar.

 • Budget huidbehandelingen

  2020

  U ontvangt nu een aparte vergoeding tot € 165 per 3 kalenderjaren voor camouflagetherapie en een vergoeding tot € 445 per kalenderjaar voor ontharen.


  2021

  U heeft een budget van € 500 per kalenderjaar voor huidbehandelingen. Wij vergoeden uit dit budget de kosten van camouflagetherapie, ontharen en acnebehandeling.

 • Budget hulpmiddelen

  2020

  Geen budget voor hulpmiddelen.


  2021

  U heeft een budget Hulpmiddelen van € 500 per kalenderjaar.

  Uit dit budget vergoeden wij de kosten van een eigen bijdrage voor een hoorhulpmiddel, pruik, pessarium, plaswekker voor kinderen (eenmalig), hand- en/of vingerspalk, hulpmiddelen na borstamputatie en 'ADL hulpmiddelen' (hulpmiddelen voor het dagelijks leven).

 • Kuuroord

  2020

  Wij vergoeden tot € 885 per kalenderjaar voor behandeling in een kuuroord.


  2021

  Wij vergoeden tot € 900 per kalenderjaar voor behandeling in een kuuroord.
  Is de behandeling in een kuuroord in Nederland? Wij vergoeden als u minstens 2 weken in het kuuroord bent.

 • Mindfulness bij burnoutklachten

  2020

  U kunt de training doen bij een mindfulnesstrainer.

  Deze trainer moet lid zijn van de VMBN, met lidmaatschap categorie 1. De VMBN is de Vereniging Mindfulness Based Nederland.


  2021

  U kunt de training doen bij een mindfulnesstrainer van de VMBN (met lidmaatschap categorie 1). Of bij een MBTC/MBSR gecertificeerd trainer van de VVM.

  De VMBN is de Vereniging Mindfulness Based Nederland. De VVM is de Vereniging Voor Mindfulness.

  U vindt de trainers op de websites van de VMBN en de VVM.

 • Ooglidcorrectie, buikwandcorrectie en borstprothese

  2020

  Wij vergoeden ooglidcorrectie, buikwandcorrectie en borstprothese volledig. Bij andere correcties is de vergoeding 50%.


  2021

  Wij vergoeden ooglidcorrectie, buikwandcorrectie en borstprothese volledig.

  U gaat voor deze zorg naar een zorgverlener met wie wij een contract hebben. U vindt de zorgverleners met een contract op onze website.
  Vergoeding van andere correcties vervalt.

 • Preventieve cursussen

  2020

  Wij vergoeden tot € 75 per kalenderjaar voor cursussen over het verbeteren van de gezondheid en over opvoeding.


  2021

  U heeft een budget Preventieve zorg van € 300 per kalenderjaar.

  Dit budget is voor de kosten van onder andere cursussen over het verbeteren van de gezondheid en over opvoeding.

 • Budget voor preventieve zorg

  2020

  Geen budget voor preventie.


  2021

  U heeft een budget Preventieve zorg van € 300 per kalenderjaar.

  Dit budget is voor de kosten van: cursussen over het omgaan met een chronische aandoening, preventieve cursussen, EHBO- en reanimatiecursus, valpreventie, leeftijlcheck, consult en advies voor vrouwen, sportmedisch advies.

 • Pruiken

  2020

  Wij vergoeden voor een pruik tot € 100 per kalenderjaar. Bovenop de vergoeding voor een pruik uit de basisverzekering. Als de pruik duurder is dan deze vergoeding.


  2021

  U heeft een budget Hulpmiddelen van € 500 per kalenderjaar.

  Uit dit budget vergoeden wij onder andere de kosten van een pruik. Bovenop de vergoeding uit de basisverzekering. Als de pruik duurder is dan deze vergoeding.

 • Sportmedisch advies

  2020

  Wij vergoeden tot € 75 per kalenderjaar voor een sportmedisch advies.


  2021

  U heeft een budget Preventieve zorg van € 300 per kalenderjaar.

  Dit budget is voor de kosten van onder andere een sportmedisch advies.

 • Sterilisatie

  2020

  Wij vergoeden sterilisatie en een hersteloperatie van sterilisatie volledig.


  2021

  Wij vergoeden sterilisatie en een hersteloperatie van sterilisatie volledig.

  U gaat voor deze zorg naar een zorgverlener met wie wij een contract hebben. U vindt de zorgverleners met een contract op onze website.

 • Steunpessarium

  2020

  Wij vergoeden de kosten van een steunpessarium. Ook de kosten van het plaatsen.


  2021

  U heeft een budget Hulpmiddelen van € 500 per kalenderjaar. Dit budget kunt u gebruiken voor de kosten van onder andere een steunpessarium. Het plaatsen van een pessarium door de huisarts wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

 • Budget voor tandheelkundige zorg

  2020

  Wij vergoeden 80% van veel van de kosten van de tandarts. Voor preventieve mondzorg, tandvleesbehandelingen en gedeeltelijke protheses vergoeden wij tot een bepaald bedrag.
  Voor implantaten in een niet-tandeloze kaak vergoeden wij € 850 per 3 kalenderjaren.
  Bij kronen en bruggen vergoeden wij een maximum bedrag. En tot 6 elementen van het plaatsen van inlays, kronen en/of brugtussendelen. Dit geldt ook per 3 kalenderjaren.


  2021

  U heeft een budget Tandheelkundige zorg van € 1.000. Bij elke nota is de vergoeding 80%. Als u voor controle naar de tandarts gaat, is de vergoeding 100%.
  Alle kosten worden betaald uit het budget, tot het op is.

 • Valpreventie

  2020

  Wij vergoeden maximaal € 150 per kalenderjaar voor een cursus valpreventie.


  2021

  U heeft een budget Preventieve zorg van € 300 per kalenderjaar.

  Dit budget is voor onder andere de kosten van een cursus valpreventie.

 • Verblijf in hospice

  2020

  Wij vergoeden tot € 130 per dag voor de eigen bijdrage van een hospice.


  2021

  Wij vergoeden tot € 40 per dag voor de eigen bijdrage van een hospice.

 • Verblijf in logeerhuis

  2020

  Wij vergoeden tot € 18 per dag als u in een logeerhuis bent.


  2021

  Wij vergoeden tot € 45 per nacht als u in een logeerhuis bent.

 • Verblijf in zorghotel of herstellingsoord

  2020

  Wij vergoeden 75% van de kosten van een herstellingsoord, zorghotel of een meerdaagse vakantie. Tot 6 weken. Als dit nodig is voor uw herstel.


  2021

  We vergoeden tot € 100 per dag en tot € 1.500 per kalenderjaar van een verblijf in een herstellingsoord of zorghotel. Als dit nodig is voor uw herstel.

 • Vervangende mantelzorg

  2020

  Wij vergoeden vervangende mantelzorg tot 21 dagen per kalenderjaar.


  2021

  Wij vergoeden vervangende mantelzorg tot 20 dagen per kalenderjaar.

 • Vitamines

  2020

  Wij vergoeden vitamines volledig. Bij een ernstig tekort aan vitamines.

  De vergoeding is voor de vitamines die u tekort komt. Dit zijn de vitamines A, B1, B2, B3, B6, B8, B11, B12, D, E, K. De vergoeding is niet voor multi-vitamines.


  2021

  Geen extra vergoeding meer uit de aanvullende verzekering. In de vergoeding van vitamines vanuit de basisverzekering wijzigt in 2021 niets. Dus in 2021 worden vanuit de basisverzekering dezelfde vitamines vergoed als in 2020.

 • Voetbehandelingen

  2020

  We vergoeden voetbehandelingen tot € 115 per kalenderjaar.


  2021

  We vergoeden voetbehandelingen tot € 200 per kalenderjaar.

U hoeft niets te doen

Bent u tevreden met uw zorgverzekering? Dan hoeft u niets te doen. U houdt in 2021 dezelfde verzekering. Wilt u iets veranderen? Dat kan. U regelt het zelf gemakkelijk in Mijn IZA.

Bekijk de vergoedingen

Wilt u weten wat de vergoedingen zijn voor zorg? Bekijk alle vergoedingen van 2020 en 2021. Als u inlogt in Mijn IZA ziet u de vergoedingen die bij uw pakket horen.

Bekijk de voorwaarden

Wilt u heel precies weten wat uw verzekering allemaal vergoedt? Bekijk dan de voorwaarden van uw zorgverzekering voor 2021. U kunt de voorwaarden ook uitprinten. Net wat u prettig vindt.