Wijzigingen basisverzekering 2021

Elk jaar wijzigt er wel iets in uw basisverzekering. U vindt hier de wijzigingen in de basisverzekeringen IZA Ruime Keuze en IZA Eigen Keuze in het kort. Heeft u zorg nodig? Bekijkt u dan de voorwaarden van uw verzekering IZA Ruime Keuze of IZA Eigen Keuze

Uitgelichte wijzigingen

We hebben een aantal wijzigingen voor u uitgelicht. De rest van de wijzigingen vindt u verderop op deze pagina.
 • Uitgelichte wijziging Automatische incasso

  2020 - Betaalt u eigen risico aan ons via automatische incasso? Dan schrijven wij maximaal € 220 af als u zorgkosten heeft. Als het bedrag hoger is schrijven wij dat niet automatisch af. U betaalt ons dan zelf via iDEAL of door het bedrag over te maken.


  2021 - Wij schrijven nu maximaal € 385 af van uw rekening. Als het bedrag hoger is dan € 385 schrijven wij niet dat automatisch af. U betaalt ons dan via iDEAL of door het bedrag over te maken. 

  Tip: Vindt u het bedrag te hoog om in één keer te betalen? Dan kunt u betalen in delen. Lees meer over betalen in delen.

   
 • Uitgelichte wijziging Meer uitgelichte wijzigingen

Regel het makkelijk zelf in Mijn IZZ Zorgverzekering
Regel het gemakkelijk zelf
Wilt u uw polis bekijken? Of iets wijzigen in uw verzekering? U regelt het gemakkelijk zelf in Mijn IZA. Waar en wanneer u maar wilt.

Meer wijzigingen in de basisverzekering

U ziet hier de wijzigingen in de volgorde van het alfabet. We hebben de situatie van 2020 en 2021 onder elkaar gezet. Zodat u precies ziet wat er verandert.
 • Absorberend incontinentiemateriaal

  2020 - Absorberend incontinentiemateriaal is bijvoorbeeld verband voor urineverlies. In het Reglement hulpmiddelen staat het aantal stuks incontinentiemateriaal dat wij vergoeden.


  2021 - De vergoeding van het incontinentiemateriaal is afhankelijk van uw incontinentieprofiel. Dit profiel geeft de mate van incontinentie aan.

 • Ambulancezorg

  2020 - In 2020 is ambulancezorg geregeld in de Tijdelijke Wet ambulancezorg.


  2021 - In 2021 is ambulancezorg geregeld in de Wet Ambulancevoorzieningen. Door de nieuwe wet kan de ambulancezorg verder worden verbeterd.

 • Bloedonderzoek & andere diagnostiek

  2020Wil uw huisarts dat u uw bloed laat onderzoeken? Of ander lichaamsmateriaal inlevert voor onderzoek? Of moet u bloedprikken vanwege trombose? Dan is het voor de vergoeding belangrijk dat u naar een zorgverlener gaat waarmee wij afspraken hebben (een contract).

  U vindt de gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

  Bij zorgverleners met een contract vergoeden wij volledig. Bij zorgverleners zonder contract, betaalt u mogelijk een deel zelf.  Ook als uw huisarts het te onderzoeken materiaal zelf stuurt naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben


  2021 - Wil uw huisarts dat u uw bloed laat onderzoeken? Of ander lichaamsmateriaal inlevert voor onderzoek? Of moet u bloedprikken vanwege trombose? Dan is het voor de vergoeding belangrijk dat u naar een zorgverlener gaat waarmee wij afspraken hebben (een contract).

  U vindt de gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

  Bij zorgverleners met een contract vergoeden wij volledig. Bij zorgverleners zonder contract, betaalt u mogelijk een deel zelf. Ook als uw huisarts het te onderzoeken materiaal zelf stuurt naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben.

  Sinds dit jaar kan uw huisarts zien welke zorgverleners een contract met ons hebben voor onderzoek. Wij verwachten dan ook geen doorverwijzingen meer naar niet-gecontracteerde zorgverleners. Mocht dit toch nog gebeuren, laat het ons dan weten. 

 • Brexit

  2020 - Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds 31 januari 2020 uit de Europese Unie (EU). Tot eind 2020 zijn er nog afspraken tussen de EU en het VK. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. Gaat u naar het VK? Dan bent u tot eind 2020 gewoon verzekerd met uw Nederlandse zorgverzekering. 


  2021 - Op 1 januari 2021 stoppen de afspraken tussen het VK en de EU. Waarschijnlijk verandert de vergoeding van zorgkosten in het VK. Wij vergoeden dan mogelijk minder. 
  Als wij meer weten, zetten wij een bericht op deze website.

   
 • Diploma kraamverzorgende

  2020 - Heeft uw kraamverzorgster of kraamverzorger geen contract met ons? Dan vragen wij altijd om een diploma kraamverzorgende.


  2021 - Heeft uw kraamverzorgster of kraamverzorger geen contract met ons? Dan vergoeden wij alleen als deze is ingeschreven bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Controleert u dit van tevoren?

 • Eigen bijdrage & maximale vergoedingen

  2020 - Voor sommige zorg betaalt u een eigen bijdrage. Of vergoeden wij niet meer dan een bepaald bedrag (maximale vergoeding). Het verplicht eigen risico is € 385. Bekijk hier het overzicht eigen bijdragen en maximale vergoedingen. 


  2021 - Het verplicht eigen risico is gelijk gebleven. Eigen bijdragen of maximale vergoedingen zijn mogelijk gewijzigd. Bekijk daarvoor het overzicht eigen bijdragen en maximale vergoedingen. 

   
 • Eigen risico bij donatie

  2020 - Donoren betalen eigen risico als ze medische kosten hebben na een bepaalde periode. Het gaat om medische kosten als gevolg van de donatie.
  Het gaat hier om donatie bij leven. Dus als iemand een orgaan aan iemand anders geeft. 


  2021 - Donoren betalen geen eigen risico meer, als ze na een bepaalde periode toch nog medische kosten hebben als gevolg van de donatie. Zo betaalt de donor geen eigen risico meer voor de zorgkosten van de donatie.

 • Flash glucose monitoring (FGM)

  2020 - Flash Glucose Monitoring (FGM) is voor personen met diabetes. FGM vervangt het prikken in de vinger.
  Het Zorginstituut heeft de groep patiënten die FGM vergoed krijgen uitgebreid. Dit staat nog niet in ons Reglement hulpmiddelen.


  2021 - De nieuwe groepen patiënten die FGM vergoed krijgen, staan in 2021 wel in ons Reglement hulpmiddelen. Zoals het Zorginstituut dit wil. Wij vergoeden FGM nu voor:

  • Patiënten met diabetes type 1 & 2, die vaak moeten prikken.
  • Vrouwen die al diabetes hebben en die zwanger zijn. Of zwanger willen worden.
 • Geneeskundige zorg voor kwetsbare patiënten

  2020 - Deze zorg is bedoeld voor kwetsbare patiënten. Ze hebben meerdere problemen met hun gezondheid. En ze wonen nog thuis. Sinds 2020 vergoeden wij een deel van deze zorg vanuit de basisverzekering. Het gaat om een arts speciaal voor ouderen (specialist ouderengeneeskunde). En een arts speciaal voor verstandelijk gehandicapten (arts verstandelijk gehandicapten).


  2021 - We vergoeden al deze zorg nu vanuit de basisverzekering. Vanaf 2021 vergoeden wij ook zorg in een groep voor verschillende patiënten. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen. Wij vergoeden ook het vervoer van en naar de plek waar deze patiënten de zorg krijgen. Soms heeft u hiervoor toestemming van ons nodig. Bekijk voor meer informatie de voorwaarden van uw IZA basisverzekering.

Zorgkaart Nederland - Geef uw mening over de zorg
Kinderen gratis meeverzekerd
Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis zijn meeverzekerd met de meest uitgebreide verzekering van de ouder? Vergeet dit niet bij uw keuze voor een tandartsverzekering met of zonder orthodontie.
 • Geneesmiddelen & dieetpreparaten

  2020 - In onze voorwaarden zijn de verpleegkundige en physician assistant niet vermeld als zorgverleners die een geneesmiddel of een dieetpreparaat  kunnen voorschrijven. 


  2021 - In onze voorwaarden zijn de verpleegkundige en physician assistant toegevoegd aan de zorgverleners die een dieetpreparaat of geneesmiddel kunnen voorschrijven.

 • Infuusvoeding

  2020 - Wij vergoeden Totale Parenterale Voeding (TPV) als geneeskundige zorg, farmaceutische zorg en hulpmiddelen. Totale Totale Parenterale Voeding (TPV) is vloeibare voeding via een infuus. 


  2021 - Wij vergoeden Totale Parenterale Voeding (TPV) alleen als geneeskundige zorg door een medisch specialist. Dat betekent dat u de voeding en hulpmiddelen via uw medisch specialist krijgt.

 • Keurmerk hoortoestellen

  2020 - Een audicien is een specialist voor hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen.

  U kunt voor deze hulpmiddelen terecht bij een audicien die is erkend door de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH). U kunt ook terecht bij een audicien die voldoet aan deze voorwaarden:
  • De audicien moet StAr geregistreerd zijn en werken in een winkel met het keurmerk ‘De Audicien.
  • De audicien heeft het keurmerk van het Centrum voor Certificatie (CvC)

  U herkent de audicienwinkel aan een grijs met blauwe sticker op de deur of het winkelraam met de tekst: Erkend Audicien, StAr, Stichting Audicienregister.


  2021 - Het CvC keurmerk is niet meer nodig.

  U kunt voor deze hulpmiddelen terecht bij een audicien die is erkend door de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH). U kunt ook terecht bij een audicien die voldoet aan deze voorwaarde:
  • De audicien moet StAr geregistreerd zijn en werken in een winkel met het keurmerk ‘De Audicien.

  U herkent de audicienwinkel aan een grijs met blauwe sticker op de deur of het winkelraam met de tekst: Erkend Audicien, StAr, Stichting Audicienregister. U vindt de gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

 • Korting op de premie bij vooruit betalen

  2020 - U krijgt korting op uw premie als u ons vooruit betaalt.
  De kortingen op uw premie zijn dan:
  • Vooruitbetaling per kwartaal: 1,25 %
  • Vooruitbetaling per halfjaar: 2,25%
  • Vooruitbetaling per jaar: 3,1% 

  2021 - De korting op uw premie is: 

  • Vooruitbetaling per jaar: 2,1%

  Lees meer over het betalen van uw premie.

 • Looptraining bij etalagebenen

  2020 - ClaudicatioNet heeft een nieuwe naam gekregen. Dit is Chronisch ZorgNet geworden. 


  2021 - Heeft u looptraining nodig vanwege etalagebenen? Dan kunt u terecht bij fysiotherapeuten of oefentherapeuten van Chronisch ZorgNet. 

 • Machtiging robotarm of armondersteuning

  2020 - Deze wijziging gaat over hulpmiddelen zoals een robotarm of armondersteuning. Heeft u zo'n hulpmiddel nodig? En wilt u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan heeft u onze toestemming (een machtiging) nodig. U heeft ook toestemming (een machtiging) nodig als u het hulpmiddel binnen de gebruikstermijn vervangt. 


  2021 - Voor het aanschaffen van een robotarm of armondersteuning heeft u altijd onze toestemming (een machtiging) nodig. Bekijk hier alles over machtigingen.

 • Orthopedische schoenen

  2020 - Deze wijziging gaat over (Semi-)orthopedische schoenen, orthopedische voorzieningen aangebracht aan confectieschoenen en allergeenvrije schoenen. Bent u 16 jaar of ouder? Dan heeft u recht op vergoeding van maximaal 2 paar schoenen. Wij gaan ervan uit dat u de schoenen 18 maanden kunt gebruiken. Heeft u geen goede schoenen meer? En heeft u de schoenen nog geen 18 maanden? Dan heeft u onze toestemming (een machtiging) nodig voor vervanging of reparatie. Kijk voor alle voorwaarden in het  Reglement hulpmiddelen.


  2021 - Bent u 16 jaar of ouder? Dan heeft u recht op vergoeding van maximaal 2 paar schoenen. Wij gaan ervan uit dat u het eerste paar schoenen 18 maanden gebruikt. En het reservepaar 36 maanden. Heeft u geen goede schoenen meer? En heeft u de schoenen nog geen 18 of 36 maanden? Dan heeft u onze toestemming (een machtiging) nodig voor vervanging of reparatie. Kijk voor alle voorwaarden in het  Reglement hulpmiddelen.

 • Persoonsgebonden budget (PGB)

  2020 Heeft u een pgb voor verpleging en verzorging? Dan kunt u voor zorg door een informele zorgverlener maximaal € 23,52 per uur declareren. Een informele zorgverlener is bijvoorbeeld uw partner, ouder, broer, zus of kind. 
  2021U kunt in 2021 maximaal € 24,12 per uur declareren voor zorg door een informele zorgverlener.  
 • Premie

  U heeft op of rond 12 november een e-mail of brief van ons gekregen. Daarin stond uw premie voor 2021. Wilt u weten wat de premies van de andere IZA zorgverzekeringen zijn? Bekijk dan het premie-overzicht.
 • Revalidatie voor kwetsbare ouderen

  2020 - Wij vergoeden geriatrische revalidatie als een geriater of internist ouderengeneeskunde hiervoor een indicatie heeft gegeven.
  2021 - Ook een specialist ouderengeneeskunde mag een indicatie geven. 
 • Scleralenzen

  2020 - Wij vergoeden scleralenzen als u een medische indicatie heeft voor het dragen van lenzen. Scleralenzen staan nog niet in ons Reglement hulpmiddelen bij gezichtshulpmidddelen. Scleralenzen zijn lenzen die wat groter zijn dan de normale contactlenzen. Ze rusten op het oogwit, dus niet op de pupil. 
  2021 - Scleralenzen nemen we op bij gezichtshulpmiddelen in ons overzicht van hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie in het Reglement hulpmiddelen
 • Testmateriaal voor diabetes

  2020 - Wij vergoeden per insuline-injectie 1 lancet en 1 teststrip. Bij moeilijk instelbare diabetes kunnen wij meer vergoeden. 
  2021 - De vergoeding van teststrips en lancetten is gebaseerd op landelijke afspraken en wat uw zorgverlener voorschrijft. De zorgverlener houdt zich daarbij aan de EADV (V&VN)-richtlijn.

  Bekijk het Reglement hulpmiddelen 2021
 • Vergoeding oefentherapie bij COPD

  2020 - Patiënten met COPD kunnen oefentherapie vergoed krijgen. Het aantal behandelingen hangt dan af van de ernst van de klachten. En het risico op longaanvallen. Hiervoor is een indeling: GOLD-groep A, B, C of D.
  2021 - Er is een nieuwe indeling voor patiënten in GOLD-groep B. Dit wordt groep B1 en B2. Het aantal behandelingen van groep B1 is hetzelfde als groep B in 2020.

  Bij GOLD groep B2 vergoeden wij:
  • 70 behandelingen in de eerste 12 maanden
  • Na de eerste 12 maanden vergoeden wij iedere 12 maanden 52 behandelingen 
 • Verklaring fysiotherapie en oefentherapie

  2020 - Soms is er een verklaring nodig om een vergoeding te krijgen voor fysiotherapie of oefentherapie. De huisarts, bedrijfsarts en medisch kunnen deze verklaring opstellen. 
  2021 - In onze voorwaarden staan nu meer zorgverleners die deze verklaring kunnen geven. Dat zijn de:
  • huisarts
  • bedrijfsarts
  • medisch specialist
  • physician assistant
  • verpleegkundig specialist
 • Verwijzen naar geestelijke gezondheidszorg

  2020 - Heeft u geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig? Dan vergoeden wij alleen als u een verwijzing heeft. 
  U kunt deze verwijzing krijgen van uw huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of straatdokter.
  2021 - U kunt deze verwijzing nu ook krijgen van de SEH-arts (spoedeisende hulp arts).
 • Verwijzen naar medisch specialistische zorg

  2020 - Een arts-assistent staat in onze voorwaarden niet bij de zorgverleners die kunnen verwijzen naar medisch specialistische zorg.
  2021 - Een arts-assistent kan u nu ook verwijzen naar medisch specialistische zorg. Dit staat nu in onze voorwaarden.
   
 • Zorg in Marokko

  2020 - U heeft recht op spoedeisende zorg. Dit omdat er afspraken zijn tussen Nederland en Marokko (Verdrag met Marokko). U kunt hiervoor het 111-formulier gebruiken. 
   
  U heeft recht op zorg uit uw basisverzekering. Maar wij vergoeden een maximaal bedrag. Namelijk het bedrag dat dezelfde behandeling in Nederland kost.  Heeft u een aanvullende verzekering? Dan heeft u recht op een aanvulling op de vergoeding uit de basisverzekering. Voorwaarde is dat u vooraf contact opneemt met onze Alarmcentrale.
  2021 - U heeft nog steeds recht op spoedeisende zorg. Maar niet meer op grond van het Verdrag met Marokko. U kunt hiervoor geen 111-formulieren meer krijgen.

  De vergoeding van zorg uit de basisverzekering blijft verder hetzelfde. Ook de vergoeding uit een eventuele aanvullende verzekering. 
   
  Ontvangt u op 31 december 2020 zorg op grond van het Verdrag? Dan blijft u in 2021 recht houden op deze zorg totdat de medische behandeling is beëindigd. 

  Gaat u naar het buitenland? Bekijk dan altijd eerst de informatie over zorg in het buitenland
 • Zorg na corona

  2020 - Bent u ernstig ziek geweest door COVID-19 (corona)? Vanaf 18 juli 2020 heeft u gedurende 6 maanden recht op de volgende paramedische zorg: 
  • Fysiotherapie of oefentherapie (maximaal 50 behandelingen)
  • Ergotherapie (maximaal 10 uur)
  • Diëtetiek (maximaal 7 uur)
  • Logopedie (geen maximum).

  Heeft u na 6 maanden nog zorg nodig? Dan heeft u nog eens 6 maanden recht op deze zorg.

  U heeft recht op deze zorg als u voldoet aan de voorwaarden. Bekijk hier meer informatie over herstel na corona.


  2021 - Bent u ernstig ziek geweest door COVID-19 (corona)? Tot 1 augustus 2021 heeft u gedurende 6 maanden recht op de volgende paramedische zorg: 

  • Fysiotherapie of oefentherapie (maximaal 50 behandelingen)
  • Ergotherapie (maximaal 10 uur)
  • Diëtetiek (maximaal 7 uur)
  • Logopedie (geen maximum).

  Heeft u na 6 maanden nog zorg nodig? Dan heeft u nog eens 6 maanden recht op deze zorg.

  U heeft recht op deze zorg als u voldoet aan de voorwaarden. Bekijk hier meer informatie over herstel na corona.

 • Zorg tijdelijk in de basisverzekering

  2020 - De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport kan zorg tijdelijk opnemen in de basisverzekering. Voorwaarde is dat er wordt onderzocht of de zorg effectief is. U leest in onze voorwaarden 2020 om welke zorg het gaat.

  2021 - De minister heeft de voorwaardelijke toelating aangepast. Daarom passen wij de verzekeringsvoorwaarden aan. Het gaat om:

  In de basisverzekering

  • Occipitale zenuwstimulatie (ONS) bij clusterhoofdpijn. Deze behandeling komt in de basisverzekering.

  Niet in de basisverzekering

  • De chemotherapie HIPEC bij darmkanker. Deze behandeling komt niet in de basisverzekering.

  Tijdelijk in de basisverzekering

  Twee behandelingen komen tijdelijk in de basisverzekering. Tot het zeker is of de behandeling voldoende werkt. Het gaat om:

  • Nusinersen voor de behandeling van patiënten van 9,5 jaar en ouder met de spierziekte SMA.
  • De chemotherapie HIPEC bij patiënten met eierstokkanker.
 • Zorgpas

  2020 - Wij sturen u automatisch een zorgpas toe.
  2021 - U kunt jouw zorgpas vinden in de IZA Zorg app. Zo heeft u deze altijd bij u. Wilt u liever een echt pasje dan de digitale zorgpas? Dan kunt u die aanvragen in Mijn IZA.

U hoeft niets te doen

Bent u tevreden met uw zorgverzekering? Dan hoeft u niets te doen. U houdt in 2021 dezelfde verzekering. Wilt u iets veranderen? Dat kan. U regelt het zelf gemakkelijk in Mijn IZA.

Vergoedingen 2021

Bent u benieuwd naar wat wij vergoeden in 2021? Bekijk dan de vergoedingen. 

Bekijk de voorwaarden

Wilt u heel precies weten wat uw verzekering allemaal vergoedt? Bekijk dan de voorwaarden van uw zorgverzekering voor 2021. U kunt de voorwaarden ook uitprinten. Net wat u prettig vindt.