Alles over de premies in 2021

De premie voor 2021

De premie voor de basisverzekeringen IZA Ruime Keuze is ten opzichte van 2020 met € 4,28 per maand gestegen. Voor IZA Eigen Keuze is de premie € 4,27 hoger. De premies voor de aanvullende verzekeringen zijn licht gestegen. 

Waarom stijgt een premie?

De premie stijgt vanwege hogere zorgkosten voor bijvoorbeeld nieuwe behandelingen, duurdere medicijnen en door de inflatie. De premies voor de aanvullende verzekeringen zijn licht gestegen door hogere kosten.

Wij maken geen winst

IZA is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders. Daarom geven we winst en reserves terug aan onze verzekerden. Zo houden we de premie laag.