Eigen risico

U had verwacht dat u alles vergoed zou krijgen, maar u moet toch een deel van de zorgkosten zelf betalen. Hoe dit kan? Waarschijnlijk moet u een verplicht of vrijwillig eigen risico betalen of geldt er voor deze zorg een eigen bijdrage.

Verplicht eigen risico

U hebt in 2019 een verplicht eigen risico van € 385. Maakt u medische kosten die vergoed worden vanuit de basisverzekering? Dan betaalt u hiervan de eerste € 385 zelf. Voor sommige zorg geldt geen eigen risico. En voor zorg uit uw aanvullende verzekering betaalt u nooit eigen risico.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

Verwacht u weinig zorgkosten? Dan kan het voordelig zijn om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit komt bovenop uw verplicht eigen risico. U kunt uw eigen risico verhogen tot € 485, € 585, € 685, € 785 of € 885. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder premie u betaalt. U kunt uw vrijwillig eigen risico jaarlijks wijzigen per 1 januari. Geef de wijziging uiterlijk 31 december door in Mijn IZA.

U betaalt geen eigen risico voor:

 • De zorg door uw huisarts
 • Kraamzorg en verloskundige zorg die de verloskundige, huisarts of gynaecoloog in rekening brengt bij IZA
 • De door ons aangewezen voorkeursgeneesmiddelen
 • Nacontroles van een nier- of leverdonor na een bepaalde periode
 • Vervoer (reiskosten) van een donor
 • Ketenzorg
 • Hulpmiddelen in bruikleen, behalve: kosten zoals bezorging en onderhoud
 • Verpleging en verzorging
 • Eventuele eigen bijdragen en/of eigen betalingen
 • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar
 • Zorg uit uw aanvullende verzekering

Hoe betaalt u het eigen risico?

Heeft uw zorgaanbieder de nota rechtstreeks naar IZA gestuurd? Dan betaalt IZA de factuur. Uw eigen risico brengen wij bij u in rekening.

Hebt u zelf een nota ontvangen en declareert u deze bij IZA? Als u recht hebt op vergoeding, ontvangt u van ons een bedrag waar we het eigen risico van afgehaald hebben.

Als u een verplicht en vrijwillig eigen risico hebt, worden de kosten van zorg eerst in mindering gebracht op het verplicht eigen risico en daarna op het vrijwillig eigen risico. 

Wanneer betaalt u het eigen risico?

Voor de rekening van het eigen risico kijken wij naar het jaar waarin uw behandeling is gestart. Als uw behandeling start in 2018 en eindigt in 2019, dan krijgt u pas in 2019 de rekening voor het eigen risico van 2018. Het kan ook zijn dat voor uw behandeling een tweede DBC (Diagnose Behandelcode) in 2019 wordt geopend. Daar betaalt u wel uw eigen risico voor 2019. U kunt bij uw zorgaanbieder navragen of er een vervolg-DBC wordt gestart, en zo ja, per wanneer.

Wat is een eigen bijdrage?

Sommige zorgkosten komen niet of niet volledig voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. Het deel van de kosten dat niet wordt vergoed, is de eigen bijdrage en die betaalt u zelf. Dit staat los van het eigen risico. Soms betaalt u dus het eigen risico én een eigen bijdrage.

Er geldt een eigen bijdrage voor:

 • bepaalde hulpmiddelen
 • bepaalde geneesmiddelen
 • zittend ziekenvervoer
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • bijzondere tandheelkundige zorg, als u 18 jaar of ouder bent
 • gebitsprotheses

Hoe vergoeden wij uw nota?

Dient u een nota in? Dan kan het zijn dat u een deel hiervan zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u kiest voor een zorgaanbieder zonder contract. Of omdat er een eigen bijdrage of eigen risico geldt voor uw zorg. We volgen bij het vergoeden van uw nota de volgende stappen:

 1. We kijken eerst of de zorg op uw nota volledig verzekerd is. Het eventuele niet verzekerde deel trekken we van uw nota af.

 2. Daarna kijken we naar uw zorgaanbieder. Heeft uw zorgaanbieder geen contract? Dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf.

 3. Voor sommige zorg geldt een vooraf vastgestelde eigen bijdrage. Dat bekijken we in deze stap.

 4. Vervolgens bekijken we of u nog een deel van uw verplicht eigen risico open hebt staan.

 5. Tot slot kijken we naar uw vrijwillig eigen risico.

U krijgt het bedrag vergoed dat na deze eigen betalingen overblijft.


Voorbeeld eigen risico en eigen bijdrage

Voorbeeld eigen risico en eigen bijdrage
 • Marije heeft een kunstgebit nodig. De kosten hiervan zijn € 1.200.
 • De eigen bijdrage is 25% oftewel € 300. Deze kosten betaalt Marije zelf. Er blijft dan nog een bedrag van € 900 (€ 1.200 - € 300).
 • Marije heeft geen vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico is in 2019 € 385. Ook dit bedrag betaalt Marije zelf.
 • In totaal betaalt Marije zelf € 685 (€ 300 eigen bijdrage en € 385 eigen risico). Marije ontvangt een vergoeding van € 515 (€ 1.200 - € 685).
 • Marije hoeft in 2019 geen verplicht eigen risico meer te betalen.