Bezwaar maken is niet meer nodig, wij delen uw gegevens niet

U heeft van ons een bericht gekregen met de mededeling dat wij uw gegevens delen met andere zorgverzekeraars. Kort nadat u dit bericht ontving, hebben VNG, IPO, Vwvw en WSGO alsnog besloten om geen gegevens te delen. U hoeft geen bezwaar meer te maken. Wij delen uw gegevens niet. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Een nieuw aanbod in 2021

U kunt volgend jaar bij IZA verzekerd blijven en ontvangt dus sowieso een aanbod van IZA voor een collectieve zorgverzekering voor 2021.

Geen verstrekking van uw gegevens

VNG, IPO, Vwvw en WSGO hadden IZA verzocht om uw gegevens te delen met de andere zorgverzekeraars in het nieuwe collectieve contract vanaf 2021. Kort nadat u onze e-mail/brief heeft ontvangen hebben zij besloten dat er toch geen gegevensuitwisseling hoeft plaats te vinden.

U hoeft niets meer te doen

U kunt onze brief of e-mail hierover weggooien. U hoeft geen bezwaar te maken. Wij delen uw gegevens niet.