IZA Pakketvergelijker

Pakketten vergelijken en vergoedingen zoeken

Vergoeding
Vergoeding, klap de zorgsoort open voor enkele voorwaarden 
Geen vergoeding
Basisverzekering
Aanvullende pakketten
Aanvullende pakketten
Aanvullende pakketten
Alternatieve zorg
Geen vergoeding
Door arts, acupuncturist en klassieke homeopaat: totaalbudget van € 145 per jaar.
 
Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen: € 130 per jaar.
U krijgt maximaal € 29 per consult vergoed.
Door arts, acupuncturist, klassieke homeopaat en overige alternatief therapeuten: totaalbudget van € 290 per jaar.
 
Chiropractie: € 290 per jaar.
 
Osteopathie: € 290 per jaar.
 
Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen: € 260 per jaar.
U krijgt maximaal € 29 per consult vergoed.
Door arts, acupuncturist, klassieke homeopaat en overige alternatief therapeuten: totaalbudget van € 340 per jaar.
 
Chiropractie: € 290 per jaar.
 
Osteopathie: € 290 per jaar.
 
Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen: € 260 per jaar.
U krijgt maximaal € 29 per consult vergoed.
Anticonceptie
Tot 21 jaar: volledige vergoeding
U betaalt voor bepaalde middelen een eigen bijdrage
Vanaf 21 jaar: volledige vergoeding
U betaalt voor bepaalde middelen een eigen bijdrage
Vanaf 21 jaar: volledige vergoeding
U betaalt voor bepaalde middelen een eigen bijdrage
Vanaf 21 jaar: volledige vergoeding
U betaalt voor bepaalde middelen een eigen bijdrage
Besnijdenis
Geen vergoeding
€ 600 (bij medische noodzaak)
Voor deze behandeling hebt u vooraf toestemming nodig
€ 600 (bij medische noodzaak)
Voor deze behandeling hebt u vooraf toestemming nodig
€ 600 (bij medische noodzaak)
Voor deze behandeling hebt u vooraf toestemming nodig
Bevalling
Bevalling met medische noodzaak in ziekenhuis of geboortecentrum: volledige vergoeding.
 
Bevalling zonder medische noodzaak in ziekenhuis of geboortecentrum: € 200 per dag
Het geboortecentrum moet een contract hebben met IZA
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Brillen en contactlenzen
Geen vergoeding
Geen vergoeding
€ 186 per 2 jaar (vanaf 17 jaar)
Dit bedrag is uw budget voor oogzorg. Dit budget kunt u gebruiken voor brillen en lenzen (bij een sterke vanaf 0,25D), ooglaseren of lensimplantaties.
€ 186 per 2 jaar (vanaf 17 jaar)
Dit bedrag is uw budget voor oogzorg. Dit budget kunt u gebruiken voor brillen en lenzen (bij een sterke vanaf 0,25D), ooglaseren of lensimplantaties.
Buikwandcorrectie
Volledige vergoeding bij specifieke medische indicaties
U hebt vooraf toestemming nodig van IZA
Geen vergoeding
U hebt vooraf toestemming nodig van IZA
100% voor enkele niet door de zorgverzekering geaccepteerde indicaties.
50% voor cosmetische of esthetische chirurgie bij bijzondere medische omstandigheden
U hebt vooraf toestemming nodig van IZA
100% voor enkele niet door de zorgverzekering geaccepteerde indicaties.
50% voor cosmetische of esthetische chirurgie bij bijzondere medische omstandigheden
U hebt vooraf toestemming nodig van IZA
Buitenland (spoedeisende zorg)
Vergoeding tot het Nederlands marktconforme tarief
Volledige vergoeding spoedhulp en repatriëring naar Nederland via IZA Alarmcentrale
Volledige vergoeding spoedhulp en repatriëring naar Nederland via IZA Alarmcentrale
Volledige vergoeding spoedhulp en repatriëring naar Nederland via IZA Alarmcentrale
Dieetadvies
3 uur per jaar
Geen vergoeding
2 uur per jaar
2 uur per jaar
Ergotherapie
10 uur per jaar
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Fysiotherapie en beweegzorg
Volledige vergoeding vanaf de 21e behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen
Vergoeding eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening
 
9 behandelingen per jaar bij een niet-chronische aandoening
Vergoeding eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening
 
14 behandelingen per jaar bij een niet-chronische aandoening
Vergoeding eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening
 
21 behandelingen per jaar bij een niet-chronische aandoening
Geneesmiddelen
Vergoeding voor de vastgestelde geneesmiddelen
U betaalt voor bepaalde geneesmiddelen een eigen bijdrage
Geen vergoeding
€ 200 per jaar voor de eigen bijdragen
€ 300 per jaar voor de eigen bijdragen
Huidbehandelingen
Geen vergoeding
Acne: € 26 per behandeling, maximaal 15 per jaar.
Camouflage: € 165 per 3 jaar. Ontharing: € 445 per jaar.
Vergoeding geldt als u naar een behandelaar gaat die in de zorggids staat.
Acne: € 26 per behandeling, maximaal 15 per jaar. Camouflage: € 165 per 3 jaar. Ontharing: € 445 per jaar.
Vergoeding geldt als u naar een behandelaar gaat die in de zorggids staat.
Acne: € 26 per behandeling, maximaal 15 per jaar. Camouflage: € 165 per 3 jaar. Ontharing: € 445 per jaar.
Vergoeding geldt als u naar een behandelaar gaat die in de zorggids staat.
Huisartsenzorg
Volledige vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Hulpmiddelen
Vergoeding voor de (door de overheid) aangewezen hulpmiddelen
Voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/of een maximale vergoeding
Steun-/therapiezolen: € 190 per jaar.
Steun-/compressiekousen, drukklasse 1: volledige vergoeding van 4 paar per jaar
Hoortoestel: € 200 per jaar.
Plaswekker: volledige vergoeding.
Pruik: € 100 per pruik.
Steunpessarium: volledige vergoeding.
Steun-/therapiezolen: € 190 per jaar.
Steun-/compressiekousen, drukklasse 1: volledige vergoeding van 4 paar per jaar
Hoortoestel: € 200 per jaar.
Plaswekker: volledige vergoeding.
Pruik: € 100 per pruik.
Steunpessarium: volledige vergoeding.
Steun-/therapiezolen: € 190 per jaar.
Steun-/compressiekousen, drukklasse 1: volledige vergoeding van 4 paar per jaar
Kraamzorg
Maximaal 10 dagen
U betaalt in de meeste gevallen een eigen bijdrage.
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Mantelzorg
Geen vergoeding
Vervangende mantelzorg: 4 dagen per jaar
Vervangende mantelzorg: 9 dagen per jaar
Vervangende mantelzorg: 14 dagen per jaar
Ooglaseren / lensimplantatie
Geen vergoeding
Geen vergoeding
€ 186 per 2 jaar
Dit bedrag is uw budget voor oogzorg. Dit budget kunt u gebruiken voor brillen en lenzen (bij een sterke vanaf 0,25D), ooglaseren of lensimplantaties.
€ 186 per 2 jaar
Dit bedrag is uw budget voor oogzorg. Dit budget kunt u gebruiken voor brillen en lenzen (bij een sterke vanaf 0,25D), ooglaseren of lensimplantaties.
Ooglidcorrectie
Volledige vergoeding bij specifieke medische indicaties
U hebt vooraf toestemming nodig van IZA.
Geen vergoeding
Volledige vergoeding
U hebt vooraf toestemming nodig van IZA.
Volledige vergoeding
U hebt vooraf toestemming nodig van IZA.
Oorcorrectie
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Volledige vergoeding bij kinderen tot 18 jaar
Volledige vergoeding bij kinderen tot 18 jaar
Orthodontie tot 18 jaar
Volledige vergoeding bij uitzonderingsgevallen
Er kan een eigen bijdrage gelden, voorafgaande toestemming is nodig
80% bij beperkt aantal indicaties
Voorafgaande toestemming is nodig
80% bij beperkt aantal indicaties.
 
Overige orthodontie: 80% vergoed, maximaal 36 maanden
Voorafgaande toestemming is nodig
100% bij beperkt aantal indicaties.
 
Overige orthodontie: 100% vergoed, maximaal 36 maanden
Voorafgaande toestemming is nodig
Orthodontie vanaf 18 jaar
Volledige vergoeding bij uitzonderingsgevallen
Er kan een eigen bijdrage gelden, voorafgaande toestemming is nodig
80% bij beperkt aantal indicaties
Voorafgaande toestemming is nodig
80% bij beperkt aantal indicaties.
 
Overige orthodontie: 80% tot maximaal € 300
Voorafgaande toestemming is nodig
100% bij beperkt aantal indicaties.
 
Overige orthodontie: 100% tot maximaal € 300
Voorafgaande toestemming is nodig
Preventie
Geen vergoeding
Gezondheidstest.
Preventieve cursussen: € 75 per jaar.
Sportgeneeskundige hulp: € 75 per jaar
Er geldt mogelijk een eigen bijdrage
Gezondheidstest.
Preventieve cursussen: € 75 per jaar.
Sportgeneeskundige hulp: € 75 per jaar
Er geldt mogelijk een eigen bijdrage
Gezondheidstest.
Preventieve cursussen: € 75 per jaar.
Sportgeneeskundige hulp: € 75 per jaar.
Medische check-up: € 55 per 2 jaar
Er geldt mogelijk een eigen bijdrage
Psychologische zorg
Volledige vergoeding voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. U betaalt mogelijk een eigen bijdrage voor specialistische GGZ als u 18 jaar of ouder bent.
Psychosociale hulp voor oncologiepatiënten: € 445 per jaar.
 
Seksuologische zorg: € 60 per zitting, maximaal 4 zittingen per jaar.​​​​
Psychosociale hulp voor oncologiepatiënten: € 445 per jaar. Seksuologische zorg: € 60 per zitting, maximaal 4 zittingen per jaar​. Cogmed: € 400 per jaar. Groepsbegeleiding voor jongeren tot 18 jaar: € 400 per jaar. Neurofeedback: € 1.000 per jaar.
Psychosociale hulp voor oncologiepatiënten: € 445 per jaar. Seksuologische zorg: € 60 per zitting, maximaal 4 zittingen per jaar​. Cogmed: € 400 per jaar. Groepsbegeleiding voor jongeren tot 18 jaar: € 400 per jaar. Neurofeedback: € 1.000 per jaar.
Sterilisatie
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Volledige vergoeding
Volledige vergoeding
Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
Volledige vergoeding
Voor kronen, bruggen en implantaten hebt u vooraf toestemming nodig.
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar
Geen vergoeding
80% tot maximaal € 250 per jaar voor algemene mondzorg
Voor preventieve mondzorg geldt een max. vergoeding van 80% tot max. € 150 binnen het budget van € 250. Voor bepaalde mondzorg geldt er een afwijkende vergoeding.
80% vergoeding voor algemene mondzorg
Preventieve mondzorg geldt een max. vergoeding van 80% tot max. € 150. Voor bepaalde mondzorg geldt er een afwijkende vergoeding.
Volledige vergoeding voor algemene mondzorg
Preventieve mondzorg geldt een max. vergoeding van 80% tot max. € 150. Voor bepaalde mondzorg geldt er een afwijkende vergoeding.
Vaccinaties
Geen vergoeding
80% tot maximaal € 75 per jaar
80% tot maximaal € 75 per jaar
 
80% tot maximaal € 175 per jaar
Voetbehandelingen
Volledige vergoeding van voetzorg door geregistreerde pedicure of podotherapeut bij diabetes type 2 met SIMM’s-classificatie 1 (alleen wanneer u zelf niet in staat bent om de voet te verzorgen), SIMM’s 2 of SIMM’s 3.
€ 115 per jaar
Dit budget is voor podotherapie en pedicurebehandelingen. De kosten van podotherapie worden alleen vergoed voor reumapatiënten.
€ 115 per jaar
Dit budget is voor podotherapie en pedicurebehandelingen. De kosten van podotherapie worden alleen vergoed voor reumapatiënten.
€ 115 per jaar
Dit budget is voor podotherapie en pedicurebehandelingen. De kosten van podotherapie worden alleen vergoed voor reumapatiënten.
Ziekenhuiszorg
Volledige vergoeding
U betaalt mogelijk een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent.
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Geen vergoeding
Zorghotels
Geen vergoeding
 50%, maximaal 6 weken
Verblijf in een herstellingsoord of zorghotel bij een zorgaabieder dat in de zorggids staat.
 50%, maximaal 6 weken
Verblijf in een herstellingsoord of zorghotel bij een zorgaabieder dat in de zorggids staat.
 50%, maximaal 6 weken
Verblijf in een herstellingsoord of zorghotel bij een zorgaabieder dat in de zorggids staat.
​Vergelijk alle zorgsoorten

Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt IZA.nl cookies.

Melding verbergen